15 november 2020

Voor een stad die we door willen geven

Afgelopen donderdag werd de Programmabegroting 2021 behandeld in de gemeenteraad van Sittard-Geleen. Na jaren van bezuinigen kiest het CDA weloverwogen voor investeren in de stad: 

 • Openbare ruimte: investeren in schone stad en verbeteren van staat van wegen
 • Wonen: realiseren van meer woningen in leefbare wijken
 • Duurzaamheid: onder andere bijdragen aan 1 miljoen bomenplan en biodiversiteit
 • Zorg: verhogen van mantelzorgcompliment en garanderen van nodige jeugdzorg voor ieder kind
 • Jeugd: stimuleren van jongerenparticipatie door onder andere invoeren van jeugdlintje
 • Sociaal: zorgen voor elkaar en begeleiden naar werk via Vidar
 • Cultuur: versterken van verbindingen in culturele veld
 • Veiligheid: handhaven van financiering van straatcoaches en inzet van handhaving
 • Centra: inzetten op levensvatbare centra, lage parkeertarieven en (groen)onderhoud
 • Sport: renoveren van en investeren in Glanerbrook
 • Recreatie: doorpakken op toerisme in en rond kleine kernen (passantenhaven, Grensmaas en ingang Kasteelpark)
 • Euregionale samenwerking: intensiveren van contacten in Euregio

Voor een stad die we door willen geven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.