27 september 2021

Wordt er in Sittard-Geleen in begrijpelijke taal gecommuniceerd?

In de week van Prinsjesdag kwam bij de behandeling van de troonrede en vervolgens miljoenennota in de media aan de orde dat de leesbaarheid van politieke stukken gemiddeld een 4 scoort. Dat heeft een onderzoeksbureau aangegeven in opdracht van RTL 4.

Reden voor ons raadslid Jos Schlössels de vragen uit september 2017 nog eens onder de loep te nemen en het college te bevragen hoe het vier jaar later in Sittard-Geleen met het gebruik van vaktaal is gesteld en welke mogelijke stappen hierin gezet zijn. Het is belangrijk dat de politiek iedere burger bereikt.

Je hoort dat veel mensen bij het gebruik van vaktaal afhaken. Ook het gebruik van Engelse termen begint de overhand te krijgen. Het is bovendien nog eens grotendeels de oudere generatie die meer tijd heeft de politiek te volgen, maar om deze reden vaak afhaakt.

Dat heeft volgens Jos voor alle duidelijkheid niks met het niveau van mensen te maken, maar is een rage die wat hem betreft afgeremd mag worden. Ook de externe onderzoeksbureaus maken hier graag gebruik van. "Laten we het leesbare Nederlands koesteren" is het devies van Jos.

We zijn benieuwd naar de reactie van het college.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.