04 augustus 2013

73. Zilveren generatie

Enkele weken geleden kon u lezen dat CDA VAALS haar bezorgdheid uitspraak over de wijze waarop het beleid van kabinet Rutte II, bestaande uit VVD en PvdA, flinke consequenties heeft voor de portemonnee van gepensioneerden en bijna gepensioneerden. Met grote verbazing vernamen we onlangs dat gemeente Weert voornemens was, om ouderen (75+) niet meer als vrijwilligers in te zetten bij hun stembureaus. CDA VAALS is zeer geschrokken van deze (schijnbaar landelijke) tendens, waarbij ouderen bij wijze van spreken worden kaalgeplukt en als tweederangsburgers worden weggezet. Ook gemeente Vaals spreekt regelmatig in negatieve bewoordingen over onze bevolkingsopbouw. Termen als: “Verouderde bevolking”, “Scheve bevolkingsopbouw” en “Vergrijsde bevolking” zijn daarbij veel gebezigde begrippen. Gemeente Vaals hanteert op dit moment hoofdzakelijk de strategie om zich te richten op studenten en studentenhuisvesting, om daarmee de bevolkingsopbouw (leeftijd) kunstmatig in evenwicht te brengen. Het lijkt er op alsof men de ogen sluit voor de werkelijkheid en daarmee wordt de huidige situatie aangaande onze ouder wordende bevolking gepasseerd en genegeerd. CDA VAALS is van mening dat de situatie is zoals hij is en alles in het werk gesteld moet worden, om ook voor onze huidige bevolking voldoende faciliteiten en voorzieningen in stand te houden en te creëren. CDA VAALS spreekt daarbij liever niet in termen als vergrijzing, maar vindt dat “ZILVEREN GENERATIE” meer op z’n plaats is. Deze “Zilveren Generatie” binnen onze gemeenschap van Vaals, is ons inziens een grote en groeiende groep mensen met zeer veel kennis, ervaring en knowhow waar onze gemeente dankbaar gebruik van kan en moet maken. CDA VAALS is van mening dat onze gemeente deze (semi-)senioren heel hard nodig heeft, om de sociale cohesie en de maatschappelijke betrokkenheid van onze inwoners in stand te kunnen houden. Denk dan bijvoorbeeld aan bestuursfuncties, adviescommissies, educatie en andere vrijwilligerstaken en initiatieven. Gemeente Vaals heeft het geld, maar beter het Zilver, voor het oprapen, het moet alleen nog door de andere partijen worden gezien. CDA VAALS doet dat in elk geval wel en zet zich in om de belangen van seniorenverenigingen (bijvoorbeeld KBO en Zonnebloem, maar ook WMO), vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke organisaties, waarbij deze Zilveren Generatie een belangrijke rol speelt, te behartigen. Ook maakt CDA VAALS zich sterk om de faciliteiten voor onze ouderen verder uit te breiden en in stand te houden. CDA VAALS is van mening dat wij SAMEN met onze Zilveren bevolking kunnen en moeten zorgen voor prettig, fijn en veilig wonen in een leefbaar en vitaal Vaals.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.