17 augustus 2013

74. Burgerparticipatie

De Samenleving, niet de overheid! Zo hoort de insteek van gemeente Vaals te zijn. Althans volgens ons, CDA VAALS. Deze visie wordt echter niet, of in zeer beperkte mate onderstreept door andere partijen. In voorgaande raadsperioden heeft gemeente Vaals, onder aanvoering van CDA VAALS alles in het werk gesteld, om Burgerparticipatie en Actief Burgerschap op de rails te krijgen. Helaas is deze trein tijdens de huidige raadsperiode duidelijk aan het ontsporen. Daar waar in vorige perioden met veel succes de diverse dorp- en wijkplatformen werden opgericht, is de teloorgang van deze adviesorganen en bemiddelingspartners duidelijk merkbaar en hoorbaar. CDA VAALS vindt het een vreemde zaak, dat gemeente Vaals star volhoudt dat de samenwerking tussen de dorp- en wijkplatformen naar tevredenheid verloopt. Dit terwijl ons juist in toenemende mate tegengestelde signalen bereiken: Dorp- en wijkplatformen worden niet, of te laat betrokken bij plannen; Adviezen worden zonder argumentatie en/of toelichting genegeerd; Gemaakte afspraken tussen gemeente en de platformen worden door de gemeente niet nagekomen; Initiatieven en verzoeken vanuit de platformen worden niet serieus genomen; CDA VAALS begrijpt niet waarom de gemeente op deze wijze omspringt met deze vrijwilligersorganisaties, die primair een verbindende en bemiddelende rol tussen gemeente en de Samenleving tot doel hebben. De platformen “horen” wat er speelt in onze Vaalser Samenleving en gebruikmakend van hun directe contacten met de gemeente, zijn zij, althans volgens CDA VAALS, een onmisbare schakel binnen een leefbaar Vaals. Wat CDA VAALS echter nog meer zorgen baart, is het feit dat gemeente Vaals onwaarheden presenteert. Zo worden diverse realisaties toegeschreven aan Burgerparticipatie, terwijl dit in het geheel niet het geval blijkt te zijn. Deze onjuiste en dus misleidende berichtgevingen vanuit de overheid (gemeente Vaals) zijn ons inziens onacceptabel! CDA VAALS vindt het zeer jammer dat gemeente Vaals de Burgerparticipatie op de huidige wijze gestalte geeft en op dit moment alle tekenen vertoont van een overheid die denkt alles beter te weten: “Wij weten wel wat goed is voor onze burgers”. Vanuit het glazen torentje (eigenlijk vanuit een bedompt achterkamertje) wordt minachtend neergekeken op “het volk”, die wel mogen roepen, maar niet worden gehoord. De frustraties bij de platformen over de huidige situatie, wordt steeds luider. CDA VAALS vindt dit een slechte zaak en gaat niet achterover leunen en toekijken hoe alles wat in voorgaande raadsperioden met zorg is opgebouwd, nu wordt afgebroken. CDA VAALS zal alles in het werk stellen, om de kromme gang van zaken weer recht te buigen. Lukt dat gedurende deze raadsperiode niet, dan zullen wij dit met uw steun en hulp in de volgende raadsperiode opnieuw proberen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.