08 september 2013

75. Gezinnen en pensioenen

De familie als fundament voor onze samenleving, aldus CDA VAALS. CDA VAALS acteert niet alleen lokaal, maar volgt in uw belang ook de landelijke politiek zeer nauwlettend. Want wat in Den Haag besloten wordt, kan grote impact op onze gemeente hebben. Met grote spanning wacht CDA VAALS de Troonrede en Miljoenennota (Rijksbegroting voor komend jaar) van 17 september a.s. af, waaruit zal blijken hoe hard de inwoners van Nederland en dus de inwoners van Vaals getroffen gaan worden door deze kabinetsplannen. Dat we het allemaal gaan voelen, is zeker! Met de nieuwe plannen van het kabinet Rutte II (VVD-PvdA) wordt de rekening van onze huidige crisis echter alweer neergelegd bij GEZINNEN MET KINDEREN en dat treft zeer zeker ook gezinnen in onze gemeente. CDA VAALS vindt dit een oneerlijke en onverstandige keuze. Minister Asscher van Sociale Zaken (een PvdA-er!!!), heeft onlangs zijn plannen gepresenteerd waarmee hij honderden miljoenen euro’s wil bezuinigen op financiële kindregelingen. Kijken we vlak over onze landsgrens, dan zien we dat de Nederlandse overheid nu al veel minder (financiële) steun aan ouders geeft dan bijvoorbeeld België. Langzamerhand wordt het voor gezinnen met kinderen zeer lucratief, om bijvoorbeeld in Gemmenich te gaan wonen. De kindregelingen, zowel financieel als praktisch, bij onze buren staan als een huis. Als een aanzienlijk aantal Vaalser gezinnen deze stap daadwerkelijk durft te maken, kan dat de doodsteek voor onze gemeente betekenen. CDA VAALS is van mening dat de ondersteuning van ouders bij de opvoeding van hun kinderen zeer belangrijk is en hiermee tevens bijkomende problematiek voorkomen kan worden. Ook CDA VAALS begrijpt dat vanwege de economische crisis bezuinigd moet worden, maar gezinnen en middeninkomens worden door dit kabinet te zwaar gepakt. Onze (Vaalser) gezinnen vormen ons inziens de hoeksteen van onze samenleving, maar ook de ruggengraat van onze (lokale) economie. CDA VAALS is dan ook van mening dat wat door de landelijke politiek kapot bezuinigd wordt, zoveel mogelijk op gemeentelijkniveau opgepakt, hersteld en in stand gehouden moet worden. Niet alleen gezinnen met kinderen zijn zwaar de dupe van dit kabinet bestaande uit VVD en PvdA, ook worden de PENSIOENEN opnieuw als melkkoe gezien. Staatssecretaris Klijnsma (ook een PvdA-er!!!) heeft onder druk van de Eerste Kamer fractie van het CDA haar plannen om 3 miljard euro te bezuinigen, voorlopig in de koelkast gezet. In een ZILVEREN-samenleving zoals in gemeente Vaals het geval is, zouden de plannen van deze (naar zeggen) sociaaldemocratische bewindslieden letterlijk inslaan als een bom. Veel Vaalser huishoudens zouden kunnen bezwijken onder de aanstaande inkomensachteruitgang. Volgens CDA VAALS, is hier weinig sociaaldemocratisch meer aan te herkennen. CDA VAALS staat echter voor goede sociale voorzieningen op gemeentelijk niveau, waardoor iedereen in onze Vaalser samenleving mee KAN doen, maar ook mee MOET doen. Want SAMEN zorgen wij voor een bloeiende, sprankelende en leefbare gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.