17 september 2013

76. Wijkschouw Vaals

Tijdens de raadsvergadering van maandag 16 september j.l. heeft het CDA VAALS diverse aandachtspunten van de Vaalser bevolking ter sprake gebracht. Vlak voor de zomervakantie was een handjevol raadsleden aanwezig bij de wijkschouw te Camerig/Cottessen. De bewoners spraken hun bezorgdheid uit over de veranderde voorrangssituatie op de doorgaande weg naar Epen. Volgens de verantwoordelijk Wethouder is het plaatsen van waarschuwingsborden, mogelijk een simpele en goedkope oplossing. Ook werden de aanwezige raadsleden tijdens de wijkschouw er op geattendeerd, dat op diverse plekken geen straatnaambordjes aanwezig zijn, of in sommige gevallen onjuist blijken te zijn. In combinatie met afwijkende straatnaamaanduidingen van navigatiesoftware, kan dit tot vervelende en zelfs gevaarlijke situaties leiden. Ook hulpdiensten (voornamelijk ambulances) kampen met dit probleem. Politie en brandweer zijn grotendeels goed op de hoogte van de lokale situatie. Dit thema is overigens ook een punt van aandacht voor andere plaatsen in Vaals (Harles, Holset, Wolfhaag etc.) en wordt dan nu ook opgepakt. Ook de bereikbaarheid van het landelijk alarmnummer 112 krijgt vanaf nu nadrukkelijk de aandacht. Binnen gemeente Vaals zijn diverse gebieden waar de dekking van de mobiele Nederlandse telefoonnetwerken onvoldoende is. Daardoor bestaat de kans dat men met het Belgische (Franstalige) 112-nummer verbonden wordt. Een argeloze toerist (de bewoners zijn grotendeels op de hoogte) is hier mogelijk niet op bedacht, met alle nare consequenties van dien! Ook vroeg CDA VAALS, op verzoek van bewoners, om de situatie aan de Vijlenstraat ter hoogte van ‘t Pannes nader te bekijken. De bereikbaarheid van hun woning wordt door de slechte overzichtssituatie bemoeilijkt. N.a.v. de bijeenkomst (april) voor de bewoners van Vijlen, vatte de Dorpscommissie Vijlen enkele aandachtspunten (o.a. voetpad Vijlen-Harles, voetpad Vijlenstraat-‘t Pannes, behouden van de Noodweg etc.) samen en presenteerde deze aan de gemeente. Helaas zijn deze 10 aandachtspunten binnen de gemeente aan de aandacht ontsnapt en is er tot op heden niets, of nauwelijks iets mee gedaan. Na een korte discussie met de verantwoordelijk wethouder, diende CDA VAALS een motie in, om de aandachtspunten, aangedragen door de inwoners van Vijlen, mee te nemen in de op te stellen begroting en de aandachtspunten vervolgens en zo mogelijk te realiseren. De ingediende motie van CDA VAALS kon echter alleen maar rekenen op de steun van PG Jussen en Pro Vaals en werd daarmee door de andere partijen (V&O, PvdA, B&DV en BurgerBelang) en op advies van de verantwoordelijk Wethouder verworpen. CDA VAALS vindt het jammer dat op deze wijze invulling wordt gegeven aan Burgerparticipatie en de inbreng en betrokkenheid van inwoners wordt ontmoedigd. CDA VAALS zal zich echter blijven inzetten om de collectieve wensen, aandachtspunten en verbetervoorstellen van ALLE INWONERS VAN VAALS onder de aandacht te brengen en te houden. Ook na de komende gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014!!! CDA VAALS werkt voor en SAMEN met U, in het verleden, het heden en in de toekomst!

Namens CDA VAALS, John Coenen - Fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.