20 januari 2014

77. OPENBAAR VERVOER I

Daar waar de lokale politiek er gezamenlijk alles aan doet, om de leefbaarheid in kleine kernen in stand te houden, worden we nu uit onverwachte hoek “aangevallen”. Nota bene door ons eigen Provinciebestuur! Wijze heren in Maastricht hebben bedacht dat het niet langer nodig is, dat kleine kernen met meer dan 400 inwoners, automatisch over een volwaardige busverbinding hoeven te beschikken. CDA Limburg heeft zich al zeer kritisch uitgelaten over de plannen van o.a. haar eigen Gedeputeerde.

CDA VAALS is fel gekant tegen deze plannen van Provincie Limburg. De kleine kernen van onze gemeente dienen volgens CDA VAALS bereikbaar te blijven middels fatsoenlijk openbaar vervoer. Het mag niet zo zijn dat deze kernen straks letterlijk worden afgesloten van de buitenwereld en niet meer met regulier openbaarvervoer bereikbaar zijn.

CDA VAALS zal dan ook bij het gemeente bestuur aandringen, dat zij de mogelijke problematiek t.a.v. onze kleine kernen met spoed aankaart bij het Provinciebestuur, zodat de betroffen kernen straks niet voor voldongen feiten staan. Indien de Provincie de gemeentes daadwerkelijk verantwoordelijk gaat maken voor het openbaar vervoer in kleine kernen, ontstaat een zeer onwenselijke situatie waarbij de bereikbaarheid van de kleine kernen en de aansluitingen op het overige openbaarvervoer alsmaar zullen verslechteren.

De leefbaarheid van Vaals en haar kleine kernen gaat CDA VAALS zeer aan het hart. Door slechte bereikbaarheid met openbaarvervoer, wordt het vestigingsklimaat onaantrekkelijker en dat is nu precies wat we NIET willen. Ook komt de mobiliteit van de inwoners van de kleine kernen hierdoor onder druk te staan. Hopelijk staat CDA VAALS hier in niet alleen en pakt het gemeentebestuur ons signaal op en maken zij onze (en hopelijk hun) ongenoegen kenbaar bij het Provinciebestuur.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.