20 januari 2014

78. VERKEERSVEILIGHEID

Er wordt gewerkt in en aan Vaals en dat is goed! Werkzaamheden brengen echter ook ongemakken met zich mee! Op dit moment ondervinden o.a. de bewoners van de Prins Bernhardstraat, Selzerbeeklaan, Lindenstraat, Kerkstraat, Tentstraat en Bosstraat verkeersoverlast doordat zij, i.v.m. de reconstructie van de Maastrichterlaan, al dan niet aan een officiële omleidingsroute wonen. Helaas zijn dit soort vervelende bijeffecten niet geheel te voorkomen!

CDA VAALS is echter wel van mening dat de gemeente aan de bewoners van deze officiële, maar ook niet-officiële omleidingsroutes, verplicht is zorg te dragen voor een acceptabele situatie. Er dienen door de gemeente maatregelen getroffen te worden waardoor de veiligheid van de bewoners gewaarborgd blijft. Het feit dat diverse bewoners van de omleidingsroutes zelf het heft in hand hebben genomen middels het plaatsen van zelfgemaakte verkeersborden, geeft aan dat zij vinden dat de gemeente (als verantwoordelijke) op dit moment te weinig doet en/of onderneemt.
Ook heeft CDA VAALS begrepen dat de gemeente op de ene plek wel de zelfgemaakte borden gedoogd, terwijl ze op de andere plek worden verwijderd. Dit is meten met twee maten en per definitie ongewenst: Zelfgemaakte borden zouden niet nodig moeten zijn!

CDA VAALS is dan ook van mening dat gemeente Vaals zowel de officiële als de niet-officiële omleidingsroutes op dergelijke wijze dient in te richten, dat de veiligheid en leefbaarheid voor alle bewoners, jong en oud, gewaarborgd wordt en blijft. Als daarvoor fysieke maatregelen noodzakelijk zijn, dienen ook deze getroffen te worden. Indien dit onvoldoende soelaas biedt, dient de gemeente er voor zorg te dragen dat er handhavend (politie) opgetreden wordt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.