20 januari 2014

79. BELASTINGDRUK

De afgelopen week kon u in de media diverse verhalen lezen over de financiële staat van onze gemeente! Zo deelde de gemeente onlangs met “gepaste trots” mede dat men een positieve begroting uit de hoge hoed heeft weten te toveren. Dat dit ongetwijfeld ten koste gaat van Mensen en Voorzieningen steekt men niet onder stoelen en banken. CDA VAALS ziet met lede ogen toe, dat juist hier op bezuinigd is en in de toekomst zal moeten worden. De portefeuille Mensen en Voorzieningen is juist datgene waarop onze Vaalser gemeenschap draait.

Daarnaast vinden wij het vreemd dat er vanuit de gemeente initiatieven worden ontwikkeld (bijvoorbeeld een wandelpad rondom een waterbuffer), terwijl de suggesties vanuit de bevolking niet ter hand worden genomen. CDA VAALS zou liever zien dat suggesties en ideeën (bijvoorbeeld ontsluitingsvoetpaden ) van de inwoners opgepakt worden. Hiervoor is immers wel behoefte en draagvlak. CDA VAALS ziet dit soort “vreemde” initiatieven dan ook als verkiezingsstunts van het huidige College en verkwisting van uw en ons belastinggeld.

Het hosanna-verhaal over de gemeentelijke belastingdruk, valt ons inziens onder de zelfde verkiezingscampagne. Daar waar het College scandeert dat Vaals de laagste belastingdruk (het gemiddelde bedrag dat een één- of meerpersoonshuishouden aan gemeentelijke belastingen moet betalen) van het Heuvelland kent, vergeet ditzelfde College te vertellen dat dit alleen voor verkiezingsjaar 2014 geldt! In 2015 stijgt de belastingdruk namelijk met meer dan 5,5% en blijft in de daarop volgende jaren toenemen. CDA VAALS ziet deze verkiezingsstunt letterlijk als een sigaar uit eigen doos, uiteindelijk betalen de inwoners van Vaals dit dik en dubbel terug! CDA VAALS vindt het jammer dat de inwoners van Vaals door het College voor de gek worden gehouden en wij pleiten dan er dan ook voor dat het College in de toekomst het complete verhaal vertelt! Als zij het niet doen, zullen wij het moeten doen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.