20 januari 2014

80. PERSOONLIJKE VERZORGING

Het grootste gedeelte van de verzorging en verpleging gaat over naar de zorgverzekeraars. Het goede nieuws is dus dat een grote groep zorgbehoevende mensen niet twee verschillende professionals aan hun bed hoeven te krijgen maar het ook met één zou moeten kunnen. Voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrisch patiënten die thuis wonen betekent dit echter dat zij straks naar de gemeente moeten en ouderen moeten straks naar de zorgverzekeraar. 

CDA VAALS zet grote vraagtekens bij het privatiseren van langdurige thuiszorg door deze risicodragend over te hevelen naar zorgverzekeraars. Volstrekt onduidelijk is wat de effecten van deze overheveling naar de zorgverzekeraars is op de premies die mensen betalen. Voor het CDA staat voorop dat er geen sprake mag zijn van lastenverzwaringen noch voor burgers noch voor werkgevers die uitsluitend te maken hebben met een politieke wens van de PvdA en de VVD. 

Wat betekent het voor mensen die vanwege hun handicap of een chronische ziekte vaak de rest van hun leven afhankelijk zijn van zorg en verpleging? Waarom maakt het verschil of je een verstandelijke handicap hebt, of dat je dementie hebt? 

Ook voor gemeente Vaals betekent dit een grote verandering en daarmee dus ook voor de inwoners van Vaals. De verwachting van gemeente Vaals is, net als andere gemeenten, lang geweest dat zij de persoonlijke verzorging zouden gaan uitvoeren. Alle voorbereidingen daarvoor zijn nu voor niets geweest. Nu resteert voor hen de korting van 40% op de huishoudelijke verzorging, 25% korting op de begeleiding en de dagbesteding en meer mensen met zwaardere zorgvragen thuis. De vraag is of gemeente Vaals met dergelijke kortingen voldoende zorg en ondersteuning kan bieden aan de kwetsbare inwoners van onze gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.