20 januari 2014

81. OPENBAAR VERVOER II

CDA VAALS heeft de afgelopen maanden reeds meerdere keren haar bezorgdheid uitgesproken over de versobering t.a.v. het openbaar vervoer binnen onze gemeente. Afgelopen week vernamen wij, net als u, dat ook Vaals (met name Vijlen) vanaf 2016 daadwerkelijk getroffen wordt door deze versobering van het dienstenpakket. M.a.w. er verdwijnen dienstregelingen. CDA VAALS heeft vragen gesteld aan het college van B&W en wij zullen de informatie aan terugkoppelen. Op maandag 29 januari wordt er een bijeenkomst te Meerssen georganiseerd (voor gemeenteraden), alwaar de raadsleden geïnformeerd worden over de gang van zaken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.