20 januari 2014

82. KOUDETOESLAG VAALS


In 2011 werd de Motie Koudetoeslag van CDA VAALS in de gemeenteraad aangenomen. Middels de Koudetoeslag krijgen huishoudens met een inkomen van 110% van de bijstandsnorm rond de maand december een klein extraatje! Ook andere gemeenten hebben deze Motie Koudetoeslag inmiddels aangenomen, hetgeen CDA VAALS uiteraard toejuicht, ondanks dat CDA VAALS van mening was, is en blijft dat dit slechts een lapmiddel is en de onderliggende problematiek aangepakt moet worden.
De wetgeving staat niet toe, dat de Koudetoeslag automatisch uitgekeerd wordt aan de desbetreffende huishoudens. Men moet zich hiervoor zelf melden, indien men in aanmerking wil komen. Gemeente Vaals brengt de regeling Koudetoeslag echter alleen onder de aandacht via het lokale abonnementsblad (alleen betalende abonnees ontvangen dit blad), waardoor een deel van de doelgroep met grote waarschijnlijk dus niet bereikt wordt. Bij deze geeft CDA VAALS aan dat huishoudens met een inkomen van 110% van de bijstandsnorm zich vóór 31 januari 2014 gemeld moeten hebben bij gemeente Vaals. De medewerkers van de publieksbalie helpen u vast en zeker graag verder met de aanvraag, afhandeling en uitvoering welke via Pentasz zal geschieden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.