Algemene Ledenvergadering

Beste CDA vrienden,

In maart vinden de gemeenteraad verkiezingen 2018 (GR18) plaats. Ons bestuur en het campagneteam zijn natuurlijk al enige tijd bezig met de voorbereidingen. Graag willen wij de kandidatenlijst voor deze verkiezingen aan jullie presenteren, enkele lopende zaken bespreken en tevens het glas heffen op de komende kerstdagen, de jaarwisseling en een succesvolle campagne.

Hiertoe zal een Ledenvergadering (ALV) worden gehouden op donderdag 21 december om 20.00 uur in de Stationnerie, stationsstraat 10 te Valkenburg, waarvoor wij u van harte uitnodigen.

Onderstaand de agenda voor deze ALV:

1. Opening

2. Verslag vorige ALV – 28 september 2017 (bijgevoegd)

3. Bestuurszaken

4. Actuele politieke zaken door Math Knubben

5. Stand van zake verkiezingsprogramma GR 18

6. Presenteren kandidatenlijst GR18

7. Nieuws van het campagneteam

8. Discussie en rondvraag

9. Sluiting

Hartelijke groet en graag tot 21 december,

 

Frans Erens,

Voorzitter CDA Valkenburg aan de Geul

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.