08 oktober 2019

Artikel 32 vragen aan college van B&W aangaande werkzaamheden Prinses Beatrixsingel

In het voortraject hebben de betrokken inwoners van Broekhem en de CDA-fractie gehamerd op een goede communicatie omtrent de te plannen werkzaamheden aan en rondom de Prinses Beatrixsingel. Ondanks toezeggingen van wethouder Carlo Vankan is hier in onze optiek geen invulling aan gegeven conform de met elkaar gemaakte afspraken. Inmiddels zijn de werkzaamheden al aangevangen en daarom stelt ons Raadslid Thomas Brune, middels de artikel 32 procedure, onderstaande kritische vragen aan het college van B&W.

 

Geacht college van B&W,

In het coalitieakkoord Valkenburg aan de Geul 2018-2022 zijn er enkele prioriteiten beschreven die de ambities van deze coalitie weergeven. Eentje daarvan luidt als volgt: 'Voortdurend streven naar verbetering van communicatie met en dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers, samenwerkingspartners en gasten'. 

De CDA-fractie hecht hier zéér veel waarde aan en heeft daarom ook enkele vragen omtrent deze prioriteit als we kijken naar de communicatie rondom de voorbereiding van de reconstructie Prinses Beatrixsingel.

In eerste instantie waren wij erg tevreden, dat op aandringen van de raad, de wethouder heeft ingezet op een extra communicatietraject met de mee-denk-tank (een groep inwoners uit Broekhem-Zuid). Wij zien zo'n uitgebreid communicatietraject als een standaard voor toekomstige infraprojecten. 

Ter afsluiting van het extra communicatietraject zou de wethouder echter nog enkele zaken doorvoeren en daar hebben wij de volgende vragen over:

1) Wanneer de gemeente en aannemer klaar zouden zijn over wat wel en niet wordt meegenomen in het definitieve plan, zou dit via een Raadsinformatiebulletin aan de raad kenbaar gemaakt worden. Ook naar de mee-denk-tank zou eenzijdig worden teruggekoppeld. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart en beide partijen hebben nog niks mogen ontvangen. Kan de wethouder uitleggen waarom niet en dit alsnog toezeggen?

2) De wethouder deelde tijdens de raadsvergadering van 1 juli jl. mee dat hij er vooralsnog vanuit ging dat er gewerkt kon worden binnen het gevraagde budget. Is dit nog steeds het geval?

3) dezelfde raadsvergadering werd ook uitgesproken dat de insteek zou zijn dat de reconstructie klaar zou zijn voor de kerstmarkt 2020. Is ook dit nog steeds het geval?

4) Is de wethouder het met ons eens dat het draagvlak van inwoners om deel te nemen aan "burgerparticipatie- projecten", vergelijkbaar met de mee-denk-tank Beatrixsingel, in gevaar komt, als toegezegde terugkoppeling naar deelnemers uitblijft ?


Bij een zorgvuldig communicatietraject met inwoners is ook de afsluitende fase van wezenlijk belang. Zo kunnen zowel de inwoners als de raad concluderen of een dergelijk traject zinvol is geweest of niet. Wij hopen dan ook op duidelijke antwoorden en eventuele toezeggingen.
 
Met vriendelijke groet,
 
Namens de CDA-fractie,
 
Thomas Brune, Raadslid.
CDA Valkenburg aan de Geul

 

 

 

(Foto: De Limburger)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.