02 februari 2019

Bezoek Tweede Kamerlid Martijn van Helvert aan Goudenrood

Martijn van Helvert gaat petitie aanbieden bij Minister

Op zaterdag 2 februari was Martijn van Helvert, tweede kamerlid voor het CDA te gast in Valkenburg aan de Geul. Op uitnodiging van CDA wethouder Claudia Bisschops ging hij in gesprek met de bewoners van de wijk Goudenrood in Houthem-St.Gerlach over de hevige geluidsoverlast van de A79. Ook was het goed dat naast de vele inwoners ook coalitiepartner PGP aanwezig was om ook hun jarenlange inzet op dit dossier kracht bij te zetten. Namens het kernoverleg “Wij Houthem-St.Gerlach”, in naam van de inwoners van Goudenrood, bood Ger Waltmans een petitie aan met het verzoek aan Martijn van Helvert om deze petitie aan verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, aan te bieden. In de petitie wordt aandacht gevraagd door de inwoners voor de overlast van de A79 en de vurige wens om in de komende ronde van het Meerjarenprogramma Geluidssanering (MJPG) de geluidswerende maatregelen eindelijk te laten treffen. Martijn van Helvert zegde toe dit nogmaals bij de minister onder de aandacht te brengen en de petitie te overhandigen. Indien nodig is Martijn bereid kamervragen over deze kwestie te stellen.

Speerpunt Provinciale Staten Claudia Bisschops

Inmiddels heeft onze coalitie in gemeente Valkenburg aan de Geul, bestaande uit AB, PGP en CDA, afgesproken, en inmiddels ook al gecommuniceerd met Rijkswaterstaat, dat zij voorstander is van zulke maatregelen. Martijn van Helvert trekt zich het lot aan van de bewoners en is het er roerend mee eens dat na 28 jaar strijd voor maatregelen het nu eindelijk tijd wordt dat Rijkswaterstaat tot actie overgaat. Wethouder Claudia Bisschops onderstreepte het belang van goede contacten op provinciaal en landelijk niveau, die nodig zijn om dit soort problematieken die te maken hebben tussen het spanningsveld economie en leefbaarheid/overlast, goed onder de aandacht te brengen en de goede kant op te loodsen. Daarom kandideert zij zich ook voor de Provinciale Staten, omdat zij voorstander is van een goed overleg tussen overheden, inwoners en initiatiefnemers/bedrijfsleven over benodigde economische groei, maar vooral ook instandhouding van ons unieke landschap en de leefbaarheid van onze inwoners. Dit geldt wat haar betreft voor deze casus m.b.t. de A79, maar ook voor het toerisme of het dossier Maastricht-Aachen-Airport.

Het persbericht kunt lezen door op deze link te klikken!! 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.