02 juli 2019

CDA zet in op woningbouw i.c.m. maatschappelijke functies in Schin op Geul!

Het college heeft het voornemen om de voormalige basisschool van Schin op Geul via een huurkoop constructie te verhuren aan een plaatselijke ondernemer. CDA Valkenburg aan de Geul ziet echter graag dat er breder wordt gekeken naar maatschappelijke invulling van dit terrein. Er zijn meer kansen om  gemeenschapsgeld beter te besteden. Daarom reageerde de CDA fractie op “de raadsnota huurkoop vastgoed Mauritiussingel Schin op Geul”

Wij onderschrijven het belang van een voorziening van maatschappelijk belang voor de lokale gemeenschap, maar daarnaast zijn er ook belangen om beperkt beschikbare komende gronden in de kleine kernen zo mogelijk en haalbaar aan te bieden voor kleine projecten van woningbouw, waarbij we denken aan sociale woningbouw, woningen voor jongeren, zorgwoningen, waaraan grote behoefte blijkt te bestaan.

Dit scholenterrein in Schin op Geul biedt een eerste en goede kans om niet alleen te praten over woningbouw in kernen, maar ook daadwerkelijk tot daden over te kunnen gaan. De kans wordt verstevigd door het feit dat i.v.m. tegengaan van krimp de spelregels over woningbouw in provincie en regio (tijdelijk) worden versoepeld. Zoals u vanochtend in een artikel in De Limburger mogelijk al heeft gelezen, heeft het CDA, gesteund door de VSP en de VVD, daarom een amendement (terug te luisteren via de link) ingediend, om de wethouder opgeroepen dit te onderzoeken, af te zien van huurkoop en eerst met andere partners in gesprek te gaan om bouwmogelijkheden te verkennen. Uiteindelijk is het amendement niet aangenomen omdat de VVD zich terugtrok daar zij het toch niet per definitie eens waren met het woningbouw-deel. Wel is de raadsnota verworpen omdat de 3 partijen zoals genoemd gezamenlijk tegen de invulling van de huurkoop-constructie waren.

In dit licht doen wij graag nog een laatste oproep aan met name jongeren (maar ook “doorstromers”) om gebruik te maken van de startersbijeenkomst die morgenavond (woensdag 3 juli) om 19.00 uur zal plaatsvinden in café-zaal 't Vöske (Grote Straat 8, Berg en Terblijt).

 

Lees de gehele reactie van de CDA fractie op de raadsnota via deze link.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.