20 maart 2021

Initiatiefnemer Polfermolen geeft openheid van zake middels brief aan Valkenburgers

Samen met de VSP hebben wij als CDA Valkenburg aan de Geul in een gezamenlijk brief aan het college van B&W gevraagd, geen onomkeerbare besluiten te nemen in het Polfermolendossier. Onze fractievoorzitter Math Knubben (CDA) en fractievoorzitter VSP, Jef Kleijnen spelen hier in op het collegebesluit om het zwemwater te laten weglopen en de inventaris van het zwembad te veilen. Ook wijzen beiden op de mogelijkheid om het vierde scenario verder te onderzoeken. Eergisteren, donderdag 18 maart, verspreidde de gemeente een persbericht waarin het laten leeglopen van het zwembad werd aangekondigd.

Jantje-van-leiden

Beide fractievoorzitters schrijven: “De wethouder maakt zich er met een jantje-van-leiden vanaf door te wijzen naar de politieke ontwikkelingen, waardoor een reactie op het verzoek van drie partijen niet langer opportuun zou zijn. Niets is minder waar! Het verzoek van een (kleine) meerderheid van de raad is wat ons betreft volledig opportuun en vraagt om een antwoord.”

Ondernemer Joop Petit

Ondernemer Joop Petit uit Sittard gelooft heilig in een doorstart van het inmiddels gesloten zwembad in de Polfermolen. Vorige week (12 maart 2021) melde hij al via een artikel in De Limburger dat exploitatie volgens hem wel degelijk mogelijk, ook binnen de strakke financiële kaders die de gemeente Valkenburg stelt. Vandaag (20 maart) geeft hij middels een open brief aan alle Valkenburgers openheid van zake over zijn voorstel en roept hij wethouder Meijers op alsnog het gesprek aan te gaan. Recent nog sprak de Sittardse Burgemeester Hans Verheijen lovende woorden over de wijze waarop Petit in staat is om maatschappelijk/cultureel relevant vastgoed betaalbaar te blijven exploiteren en daarmee te behouden voor de gemeenschap. De Sittardse Burgervader doelde hier met name op de bijdrage van Petit aan de strategische toekomstvisie voor Sittard en zijn drive om het kloostercomplex Watersley (Munstergeleen) volledig om te toveren tot Topsport Talentpark, incl. vele maatschappelijke en zakelijke faciliteiten. Het CDA vindt het onbegrijpelijk dat deze "out-of-the-box denker" op vele plekken mooie dingen doet, maar hier in onze gemeente nog niet eens als serieuze gesprekspartner wordt beschouwd.

Inzet CDA

Het CDA zal zich tot het einde blijven inzetten voor het behoud van zoveel mogelijk voorzieningen. Het CDA heeft wel altijd gezegd dat de financiële kaders wel leidend moeten zijn, maar nu het er op lijkt dat er mogelijkheden zijn om binnen deze kaders de Polfermolen, inclusief zwemvoorziening, open te houden, vindt het CDA dat het collega van B&W de plicht heeft deze optie meer dan grondig te onderzoeken en vooral te plaatsen naast de andere 3 scenario’s die nog verder uitgewerkt moeten worden aangaande de toekomst van de Polfermolen. Het CDA en de VSP roepen het college van B&W dan ook op om de stop nog NIET eruit te trekken, maar allereerst de brief die CDA, VSP en VVD eerder stuurden (toevoegen van het initiatief van Joop Petit als 4e scenario) te beantwoorden en dit 4e scenario dan ook op te nemen, naast de andere 3 scenario’s, in het besluitvormingsdossier rondom de toekomst van de Polfermolen.

Wordt vervolgd……

 

foto: Peter Schols (De Limburger)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.