9. Paul Wester

Kandidaat raadslid

Klik voor ons verkiezingsprogramma op: Verkiezingsprogramma CDA Valkenburg aan de Geul
Klik voor onze speerpunten op: Speerpuntenfolder CDA Valkenburg aan de Geul
Klik voor mijn persoonlijke ambitie: Persoonlijke kernpuntenfolder Paul Wester
                        
Personalia:
Geboren 3 juli 1961,
Alleenstaande, een zoon en een dochter.

Bereikbaarheid:
Mobiel: 06-53334286
E-mail: pwmwester@gmail.com

Opleiding en Werk:
Opleiding: na het afronden van de HEAO te Breda en Kandidaatsopleiding Rechten te Utrecht ben ik in 1985.In 1987 behaalde ik het diploma Hoger Bestuursambtenaar aan de Zeeuwse Bestuursacademie met specialisatie Milieu. In 1996 rondde ik, naast mijn werk, een universitaire opleiding Rechten/ Bestuurskunde aan Tilburg University met goed gevolg af.

Werk: Ik startte mijn ambtelijke loopbaan bij de gemeente Tholen. Eerst op de afdeling Financiën en na enige jaren ben ik overgestapt naar een beleidsfunctie bij de sector Gemeentewerken bij dezelfde gemeente waar ik o.a. secretaris was de raadscommissie Openbare Werken
In 1990 ben ik overgestapt naar de Milieudienst gemeente Eindhoven waar ik tot 2000 als beleidsambtenaar huishoudelijk afval werkzaam ben geweest. Tevens was ik in mijn Eindhovense jaren ondersteunend secretaris van de Bestuurscommissie Milieu regio Eindhoven – Kempenland. Na de overgang van de Milieudienst naar de Samenwerkingsverband Regio Eindhoven was ik vanaf 2000 onder meer plv. beleidscoördinator Handhaving Regio Eindhoven. 
In 2001 stapte ik over naar Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB), tevens de landelijke werkgeversorganisatie voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche. Mijn functie was beleidssecretaris Specialismen.
In 2003 werkte ik contractueel een half jaar als interim-organisatieadviseur in het ziekenhuis van Almelo. Hierna onderbrak ik na de geboorte van mijn eerste kind (zoon 2003) en later mijn 2e kind (dochter 2005) mijn loopbaan voor gezinstaken. 
Vanaf 2006 tot 2009 was ik beleidsadviseur van de Landelijke Huisartsen-vereniging, met name voor de aangesloten leden/huisartsen in Limburg. Vanaf 2007 en tot medio 20111 daarnaast ook voorzitter en secretaris van 2 consulentgroepen ( voornl. huisartsen en medische specialisten) Steun Consultatie Euthanasie Nederland, SCEN) in Limburg. 
Van 2009 tot begin 2011 was ik als ZZP-er actief voor mijn eigen adviesbureau op het terrein van de facilitaire ondersteuning van zorgverleners in de 1e lijns-gezondheidszorg, hoofdzakelijk huisartsen. 
In 2011 heb ik stage gelopen bij het team Loopbaan en Mobiliteit van de gemeente Maastricht. Ik was met name belast met het aanvragen van diverse subsidies op het terrein van loopbaan en mobiliteit. 
Vanaf voorjaar 2015 tot eind 2017 was ik werkzaam voor Post.NL Van december 2017 tot medio juli 2018 was ik op tijdelijke basis beleidsmedewerker afval voor de gemeente Valkenburg a/d Geul. 

Maatschappelijk:
in de jaren ‘90 was ik voor de Zonnebloem 5 jr actief als vrijwilliger voor vakantieweken voor zieken en mensen met een beperking. 
Van voorjaar 2005 tot najaar 2006 ben ik bestuurlijk- en maatschappelijk actief als secretaris en vice-voorzitter van de Ouderenraad Roermond. In genoemde periode was ik voor welzijnsorganisatie Wel.Kom te Roermond tevens actief als vrijwillig ouderenadviseur in en voor de gemeente Roermond. 
Van 2012 tot medio 2016 was ik vrijwilliger voor kinderrevalidatiecentrum Adelante te Houthem. 
Sinds voorjaar 2012 ben ik vrijwilliger voor Heiligdom St. Gerlach waar ik met name actief en verantwoordelijk ben voor de PR & Communicatie van Heiligdom St. Gerlach. 
Sinds voorjaar 2012 ben ik vrijwilliger Groepsontvangsten van de CDA Tweede Kamerfractie      in Den Haag. 

Interesses/hobby's: 
naast politiek, ben ik sportief (o.a. wandelen, wielrennen en hockey) en mijn hobbies zijn o.a. tuinieren, lezen en fotografie. 

Politiek: 
Ik ben sinds 1984 lid van het CDA en tevens van 1984 tot 1991 lid van het CDJA. Ik was onder meer in genoemde periode Kernencontactpersoon (adviseur bij het oprichten van een jongerenafd,, secretaris, daarna voorzitter van het CDJA regio W-Brabant en lid van CDA-regiobestuur W-Brabant. 
In de jaren '90 was ik 6 jaar secretaris van de projectgroep Bestuurszaken van het CDA Noord-Brabant.
Sinds voorjaar 2012 ben ik voor het CDA, lid van de raadscommissie Economie, Financiën, Toerisme en Recreatie (EFTR) van de gemeente Valkenburg a/d Geul. Sinds voorjaar 2016 ben ik naast lid van de raadscommissie EFTR ook lid van de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling & Beheer (SOB) van de gemeente Valkenburg a/d Geul. Vanaf januari 2018 tot heden ben ik wederom lid van de raadscomissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer. 
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.