Anjo Jacobs-Bosch

Raadscommissie SD

Anjo Jacobs-Bosch

Raadscommissielid Sociaal Domein

 

Personalia:

Geboren 12 april 1959

Gehuwd met Ger Jacobs

Samen hebben we 1 dochter Caroline Jacobs

 

Bereikbaarheid:

Langen Akker 110

6325 CN Berg en Terblijt

Mobiel: 06-53145081

Mail: volgt

 

Opleiding en werk:

Na de HAVO heb ik de Katholieke Pedagogische Academie gevolgd en ben ik 4 jaar in het basisonderwijs werkzaam geweest.

Het werk in het basisonderwijs was schaars en daarom heb ik het roer moeten omgooien.

In maart 1984 ben ik gestart als administratief medewerker bij Sociale Zaken van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Aan de Bestuursacademie heb ik de opleiding “Administratief Ambtenaar Gemeentelijke Sociale Dienst” met enthousiasme gevolgd.

In 2007 ben ik Inkomensconsulent geworden voor de bijstandsuitkering. De werkzaamheden zijn uitgebreid met inburgering en re-integratie.

Aan de Bestuursacademie heb ik een opleiding gevolgd voor Inkomensconsulent, WMO-consulent, re-integratieconsulent en Inburgeringconsulent.

Als OR- en GO-lid heb ik gefungeerd binnen de ambtelijke organisatie van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Een mooie leerzame ervaring.

Vanaf 1 januari 2016 werk ik voor Sociale Zaken Maastricht Heuvelland als consulent Sociaal Domein.

De opleiding “Effectieve Klantmanager” heb ik gevolgd aan de HAN te Nijmegen.

Een voortrekkersrol heb ik mogen spelen in de transformatie naar het integrale werken binnen het Sociaal Domein.

Op dit moment vervul ik mijn rol als integrale consulent Sociaal Domein met passie en veel plezier!

 

Politiek:

Mijn hart heeft altijd geklopt voor de lokale en landelijke politiek!

Vanwege mijn loopbaan bij de gemeente Valkenburg mocht ik niet actief deelnemen aan de lokale politiek.

Na intensieve mantelzorg voor mijn ouders en oom is de tijd gekomen om actief mee te doen!

Een mooiere start als commissielid bij het Sociaal Domein kan ik me niet wensen.

 

Maatschappelijk:

Maatschappelijk ben ik altijd zeer betrokken geweest met name voor de Kern Berg.

Dat varieerde van deelname aan Sint Nicolaas comité, Scouting, inzetten voor goede doelen en zoveel meer.

 

Sport en hobby:

Aan de muziekschool te Maastricht heb ik 7 jaren solfège lessen en klarinet les gevolgd.

Dertig jaar ben ik fanatiek actief lid geweest van harmonie Concordia te Berg en Terblijt.

Opleiden van jeugdige muzikanten, jeugdkapel, feestweken organiseren en zorgen dat geld in het laadje kwam waren een wezenlijk onderdeel.

Tennissen was mijn sport en samen met andere Bergenaren hebben we tafeltennisvereniging RAPAX opgericht

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.