5. Ger Hindriks

Kandidaat raadslid

"Vraag niet wat de gemeente voor jou kan doen, vraag wat jij kunt doen voor de gemeenschap!"

Klik voor ons verkiezingsprogramma op: Verkiezingsprogramma CDA Valkenburg aan de Geul
Klik voor onze speerpunten op: Speerpuntenfolder CDA Valkenburg aan de Geul
Klik voor mijn persoonlijke ambitie: Persoonlijke kernpuntenfolder Ger Hindriks

Personalia:
Geboren 28 september 1975 (Heerlen)
Samenwonend met Claudia Bisschops
Geen kinderen, wel twee honden
 
Bereikbaarheid:
Sibberkerkstraat 91
6301 AV Valkenburg aan de Geul
mobiel: 06-28053621
E-mail: secretaris@valkenburg.cda.nl 

Ambitie raadsperiode 2022-2026:
Graag wil ik mij inzetten voor een gemeente waar burgers meer gehoord worden en meer mee mogen praten. Denk hierbij aan meer inspraak vanuit de kernoverleggen en het opstellen van een burgerbegroting (inspraak kernen en inwoners over de besteding van gelden). Ook zou er, gekoppeld aan de diverse formele verkiezingsmomenten, burgerraadplegingen gehouden kunnen worden over belangrijke onderwerpen die de gemeente aangaan. Vanuit mijn expertise en mijn netwerk wil ik mij inzetten voor een economisch sterker (i.v.m. kwetsbare toeristische mono-economie), veiliger en leefbaarder Valkenburg aan de Geul, waar we meer omzien naar elkaar, waar iedereen mee kan doen en waar verenigingen het cement zijn en blijven van onze gemeente. Om te leren voor toekomstige crisis is het tevens goed om de gemeentelijke rol bij zowel de corona-crisis als de watersnoodramp goed te (laten) evalueren. Voor mijn eigen Dorpskern Sibbe heb ik nog specifiek 4 speerpunten waar ik mij extra voor wil inzetten:

  • Het toekomstbestendig organiseren van onze gemeenschapsaccommodatie De Blokhut (o.a. het organiseren van de erfpachtverlenging met de gemeente) als belangrijke randvoorwaarde voor ons verenigingsleven en de basisschool.
  • Het veiliger maken van de verkeerssituatie door de inperking van toeristisch verkeer (b.v. ontmoedigen aanrijdroute naar sprookjesbos via de Torenweg) en meer stiptheidsacties om overlast veroorzakend verkeer, afgestemd op het op hande zijnde gemeentelijk mobiliteitsplan.
  • Het stimuleren dat we met elkaar meer omzien naar de kwetsbaren in de wijk en zorgen dat er meer mogelijkheden zijn om iedereen te laten meedoen in het dorpsleven.
  • Een goede toekomstgerichte en breed gedragen visie voor onze dorpskern waarin betaalbaar bouwen, omgaan met duurzame/energieneutrale oplossingen, leefbaarheid en connectiviteit (denk aan glasvezel) een plek krijgen. Ook een goede regeling m.b.t. veiligheid/kwetsbaarheid van ons dorp i.v.m. de mergelwinning moet hier onderdeel van zijn.


Opleiding & werk:
Na de afronding van het VWO in Heerlen ben ik naar de Koninklijke Militaire Academie in Breda gegaan. Na de voltooiing van mijn opleiding tot logistiek officier vervulde ik diverse functies in binnen en buitenland in het logistieke-, veiligheids- en inlichtingendomein. Ik ben 7 keer uitgezonden geweest o.a. naar Bosnië, Irak, Oeganda en Afghanistan. Als trotse Limburgse Jager mag ik sinds 2015 namens de regionaal militair commandant, de militair adviseur zijn, op dit moment vervul ik die taak als reserve-officier in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. In het dagelijks leven ben ik mede-eigenaar van ons eigen bedrijf (SOE-Strategy) dat organisaties begeleid in verandertrajecten, met name in de veiligheids- en zorgbranche. Op dit moment mag ik daarbij de gemeente Delft begeleiden in de oprichting van een Veiligheids Informatie Knooppunt en ben ik Pilot-Manager Healthcare in een poging om hoogwaardig zorgpersoneel uit Azië in te bedden in 3 Nederlandse Ziekenhuizen om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de tekorten in de zorgsector. Als uit de hand gelopen hobby hebben wij ook nog een kleine wijnkoperij waarmee wij op kleine schaal wijnen importeren en verbouwen wij onze boerderij tot wijndomein.
 
Politiek:
Reeds enkele jaren ben ik lid van het CDA. De afgelopen jaren ben ik actief geweedst als secretaris, heb ik het provinciaal en landelijk politiek netwerk onderhouden en was ik lokaal campagneleider voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018, de Europese- en Provinciale Statenverkiezingen in 2019 en de Tweede Kamer Verkiezingen in 2021. In 2021 mocht ik tevens de persoonlijk campagneleider zijn van toenmalig Tweede Kamerlid Marttijn van Helvert. Daarnaast heb ik de afgelopen jaren een aantal CDA-kamerleden en CDA-bewindspersonen van advies mogen verzien op mijn vakgebied "integrale en informatiegestuurde aanpak van criminaliteit". Hoogtepunten waren het op basis van ingediende kamervragen het geluidsscherm A79 (bij Goudenrood) formeel op de lijst van de Landelijke Geluidssanering avn Rijkswaterstaat krijgen, het beweging krijgen in de vergoedingen voor ondernemers als gevolg van de corona-crisis door uitnodigen van kamerleden en de Staatssecretaris van Economische Zaken en de behaalde meerderheid op een (op verzoek van en met input van onze afdeling) ingediende motie om ook de Geulvallei te verklaren tot formeel rampengebied om daarmee ook financiële overheidssteun voor de getroffen inwoners en ondernemers mogelijk te maken!


Maatschappelijk:
Al vroeg voelde ik mij erg betrokken. Tijdens mijn VWO tijd was ik al bestuurslid van de leerlingenraad en ook gedurende de rest van mijn leven ben ik altijd wel bestuurslid geweest van een saamhorigheids- en/of beroepsvereniging. Dit vanuit het motto dat je het alleen samen kunt doen. Inmiddels ben ik al een aantal jaren verbonden aan de organisatie van de 4-daagse van Nijmegen. Vele jaren als Hoofd Militair Protocol en vanaf 2018 als Hoofd Programmering Entertainment & Muziek. In onze eigen dorpskern Sibbe ben ik als vrijwilliger af en toe gids in de mergelgroeve en help ik daar waar het nodig is. Sinds kort mag ik voorzitter zijn van Stichting De Blokhut, onze kleine gemeenschapsaccommodatie met sportfaciliteit. Ik wil mij inzetten om deze accommodatie te behouden en toekomstbestendig te maken. De school, de initiatieven en de verenigingen die gebruik maken van het dorpshuis zijn immers het cement van de leefbaarheid in onze dorpskern.
 
Sport & hobby:
Vroeger ben ik zeer actief sportman geweest. Op 1e divisie niveau gevolleybald en lid van het militair volleybalteam geweest. Tevens was ik een fervent wielrenner (o.a. Limburgs Mooiste en Luik-Bastenaken-Luik voor tourfietsers meermaals gereden). Daarnaast heb ik ook zelf altijd lange afstanden gewandeld zoals de 4-daagse, meerdaagse tochten in de International Marching League en diverse Kennedymarsen. Tegenwoordig blijft het bij wandelen samen met mijn vrouw Claudia en onze mooie Jachthonden (Duitse Brakken) Apollo en Leta. Sinds een aantal jaar ben ik ook lid van de Valkenburgse Schutterij Jonge en Oude Nobele en Carnavalssociëteit De Mirlitophile 1979.  Daarnaast krijgt onze mooie mergelhoeve in Sibbe de komende jaren een metamorfose, zodat wij deze ook zakelijk kunnen gebruiken. Ook houd ik mij bezig met de geschiedenis van de eerste wereldoorlog. Op kleine schaal verzorg ik  op aanvraag zogenaamde battlefieldtours met betrekking tot de Duitse inval (en Nederlandse verdedigingsstrategie) in mei 1940.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.