Frans Erens

Afdelingsvoorzitter

Frans Erens

Voorzitter CDA Valkenburg aan de Geul
 
Personalia:
Geboren 03 december 1948
Gehuwd met Paula Wijnands
 
Bereikbaarheid:
Langen Akker 98
6325 CN Berg en Terblijt
mobiel: 06-37346194
E-mail: voorzitter@valkenburg.cda.nl
 
Opleiding & werk:
Ik studeerde na de HBS basisopleiding in de avonduren HBO - Chemie en naderhand ook HTS bedrijfskunde. Eind 1965 trad ik in dienst bij ENCI en vervulde in het bedrijf in Maastricht velerlei functie in het Management. In 2004 verkaste ik als directeur naar het westen van land om de twee cementfabrieken van ENCI te leiden in IJmuiden en Rotterdam. In 2007 keerde ik terug naar Maastricht. Tot eind 2012 was ik Directeur van ENCI-Maastricht. Na mijn vervroegde pensionering werd ik Algemeen Directeur van MVV. Nu ben ik daar nog als vrijwilliger actief in de Commerciële afdeling. 
 
Politiek:
Sinds 2013 ben ik bij het CDA betrokken als bestuurslid. Ik nam deel aan de gemeenteraadverkiezingen van 2014. In het najaar van 2014 werd ik afdelingsvoorzitter van het CDA Valkenburg aan de Geul.
 
Maatschappelijk:
Ik ben altijd actief geweest in het verenigingsleven: jongerenwerk, voetbal, etc. Voor VV Berg ’28 vervulde ik 12 jaar lang de voorzittersrol. In 2003 sloot ik die periode af.
 
Sport & hobby:
Naast het voetbal en tafeltennis geniet ik van fietsen en wandelen. Ik was een verdienstelijk hardloper. In de loop van de tijd heb ik 6 maal een marathon gelopen. Ook stond ik organisatorisch aan de wieg van de Geuldalloop in Berg. In 2012 leidde ik de Ledenraad van MVV, waar ik in 2013, startte als onbezoldigd Algemeen Directeur om een grote saneringsoperatie te leiden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.