05 november 2020

Begrotingsbehandeling CDA Venlo

Gisteravond was de begrotingsbehandeling van de gemeenteraad van Venlo.

Een aantal zaken lopen goed in de gemeente, zoals het feit dat de gemeentefinanciën op orde zijn, er meer aandacht is voor duurzaamheid en het college in de basisscholen gaat investeren. Ook zijn we tevreden over de manier waarop het college omgaat met de coronacrisis en snel handelt met betrekking tot de informatievoorziening richting burgers en de inspanningen in de economische sector.

Echter, lang niet alles gaat goed in de gemeente en ook dit heeft het CDA benoemd. Het armoedebeleid heeft zwaar gefaald. Er is geld over van de armoedegelden terwijl er sinds twee jaar meer mensen gebruik maken van de voedselbank. Hier klopt iets niet en de wethouder moet zich verantwoorden en uitleggen hoe dit kan.

Het woonbeleid staat al 2,5 jaar stil in de gemeente. Er wordt geen adequaat en passend beleid gemaakt en de coalitie verschuilt zich achter politieke processen die niet relevant zouden moeten zijn. De urgentie voor maatwerk met betrekking tot wonen was voor veel partijen immers een groot punt tijdens de verkiezingen.

Een derde kritiekpunt is de samenlevingsagenda. In de ogen van het CDA is dit een instrument dat overbodig is. Het continue ophalen van informatie moet eens in concrete daden worden omgezet. Het miljoen dat het college hiervoor over twee jaar reserveert willen wij anders verdelen. Wij willen € 600.000,- extra naar wijken met problemen en € 400.000,- extra naar cultureel erfgoed.

Verder zijn we het nog altijd niet eens met het hele proces rondom de herijking van het nieuwe subsidiebeleid. De lamgeslagen culturele sector en de onzekerheid voor vele verenigingen is schrijnend te noemen.

Morgen gaat de tweede termijn van start en dienen we ons amendement in. Wellicht dat er nog moties volgen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.