07 juli 2017

Coalitie op stoom

Op onze ledenvergadering die we bijeengeroepen hebben op 23 juni hebben de CDA-fractie en onze wethouders u bijgepraat over de ontstane coalitiecrisis in Venlo. Onze leden zijn in de gelegenheid gesteld ons te bevragen over hoe nu verder in Venlo? Zowel de fractie als de collegeleden hebben dit als zeer waardevol ervaren en vinden het prettig met u hierover te sparren. Wij hebben ons kritisch opgesteld toen we moesten besluiten of we de vijfde wethouderspost zouden gaan invullen. Enerzijds is de resterende bestuursperiode nog maar een aantal maanden, aan de andere kant ligt er een hoop werk te wachten. De stad draait immers door. En met de financiële crisis in het sociaal domein moeten er nu eenmaal veel extra inspanningen worden verricht. Welke kant rolde het dubbeltje op? We hebben ons ook gerealiseerd dat we met de resterende coalitiepartijen -na het vertrek van de PVDA- het akkoord naleefden wat we drie jaar geleden hebben ondertekend. Hier staan ook het aantal te leveren wethouders benoemd en de portefeuilleverdeling. Het CDA heeft ervoor gekozen zich als betrouwbaar partner op te stellen.  Inmiddels zijn we door de tijd ingehaald en heeft de VVD besloten geen nieuwe wethouder te leveren. Uiteraard kunnen wij met deze keuze prima leven.  Een grote stad besturen met vier collegeleden is geen gemakkelijke opgave. De stad moet bestuurd worden, de inwoners moeten op de dienstverlening van het bestuur en organisatie kunnen vertrouwen. Inmiddels zijn de portefeuilles herverdeeld en zijn de vier zittende collegeleden vol aan het werk om met name op het terrein van zorg oplossingen voor te bereiden om de financiële tekorten op te lossen.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.