21 januari 2021

"Draai de verhoging afvaltarieven terug!"

De hogere afvaltarieven bij de milieustraat in de gemeente Venlo moeten per direct worden teruggedraaid. De verhoging van de afvaltarieven is onlosmakelijk verbonden met het aantal illegale stortingen van afval in de stad en in het buitengebied. 

Jos Hoezen: "Dit is schadelijk voor de leefbaarheid van onze inwoners!". De verhoging van bijna 300% heeft een averechts effect en stimuleert de verkeerde gedragingen. De verhoging van de tarieven is een verkapte manier om de afvalstoffenheffing te verhogen, terwijl de gemeente juist had beloofd dat de kosten niet of nauwelijks zouden stijgen...

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.