02 maart 2021

Extra gelden voor de cultuursector

Namens de CDA Venlo fractie heeft Tom Verhaegh onlangs de volgende vragen gesteld inzake de extra ontvangen gelden om de schade aan de culturele sector vanwege de beperkingen van het coronavirus:

In 2020 heeft de gemeente Venlo een bedrag á € 757.889,83 ontvangen om schade aan de culturele sector ten aanzien van het Coronavirus te compenseren. In 2021 zal hier € 904.651,00 bij komen wat een totaalbedrag van € 1.659.538,39 oplevert.

In RIB 009 van 11 februari 2021 wordt in de tabel op pagina 3 duidelijk dat er van de gelden van 2020 nog € 292.432,- over is maar wordt er niet verder ingegaan op wat de gemeente voornemens is met dit geld te doen. Ook in de tweede bijlage wordt dit niet duidelijk. Daarom onze eerste vraag.

1. Is het college bereid om het blikveld te verbreden zodat de € 292.432,- alsnog aan de cultuursector uitbetaald kan worden?

Nergens in de stukken staat de keiharde toezegging van het college dat het deze gelden alleen zal uitgeven binnen de culturele sector. Dit willen wij wel, daarom stellen wij nog een tweede vraag.

2. Kan het college toezeggen het volledige bedrag á € 1.659.538,39 binnen de cultuursector te verdelen?

Met vriendelijke groet,

CDA fractie
Tom Verhaegh


 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.