01 december 2020

Miriam Dückers stelt vragen over zwembad in Blerick

De gemeenteraad heeft met de begroting goedkeuring gegeven om een nieuw zwembad te realiseren. Het CDA is van mening dat dit op een zorgvuldige manier vormgegeven moet worden. Wij zijn van mening dat een buitenbad van groot belang is in combinatie met binnenbaden en een vitaliteitspark, dit in relatie tot de sociaal maatschappelijke ontwikkelingen in Blerick.

Mirjam Dückers vraagt onder andere naar het definitieve zwemconcept en of de 15 miljoen euro ook gelden voor de investeringen van het buitenbad. Ook vraagt Mirjam op welke manier de gemeente wilt komen tot een breed draagvlak om het maximale te bereiken uit het nieuw te realiseren zwembad. 

Hieronder de gestelde vragen: 

 

In de begroting hebben we kunnen lezen dat onze Gemeente streeft naar het behouden en waar nodig versterken van onze sportieve omgevingen. Om te kunnen sporten en bewegen, zijn passende faciliteiten noodzakelijk. Dit kunnen binnensportaccommodaties, sportparken of multifunctionele sportieve omgevingen (sportkernen) zijn, maar ook de openbare ruimte. We zetten hierbij ook in op het voorbereiden van de nieuwbouw van zwembad de Wisselslag. Het nieuwe zwembad moet de voortzetting borgen van de huidige activiteiten van de drie belangrijkste gebruikersgroepen, de watersportverenigingen, de doelgroepen en het leszwemmen. Hiernaast zijn ruimtelijke inpassing, koppeling met het buitenbad en een duurzaam gebouw belangrijke aspecten. Voor deze ontwikkeling en realisatie is een kredietvoorstel van maximaal € 15.000.000 opgenomen. Volgens het Collega wordt op korte termijn de raad een voorstel voor het definitieve zwemconcept en daarbij behorende kosten voorgelegd, inclusief de jaarlijkse exploitatielasten.

Het CDA is van mening dat we dit proces op een zorgvuldige manier moeten inzetten en voorbereiden in goede communicatie en samenwerking met álle betrokkenen. Een buitenbad is hierbij van groot belang in combinatie met binnenbaden en een vitaliteitspark, dit ook in relatie tot de sociaal maatschappelijke ontwikkelingen in Blerick.

Onze vragen:

1. Wanneer krijgen wij het voorstel voor het definitieve zwemconcept en daarbij behorende kosten voorgelegd? Is in het kredietvoorstel van maximaal € 15.000.000 ook de totale benodigde investering voor Stichting Buitenbad Groot Venlo (SBGV) opgenomen? Zo ja, hoeveel. Zo nee, waarom niet?

2. Wat zijn tot nu toe de resultaten en alle gemaakte kosten van de werkzaamheden van “OLCO” (OLCO adviseert op het gebied van gebruik, exploitatie en ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed) en de “Projectgroep Zwembad” waarin vertegenwoordigers zitten van de Gemeente Venlo en van de zwemverenigingen binnen de Gemeente Venlo? Welke voorbereidingskosten verwacht u de komende 3 jaar nog meer van “OLCO” en de “Projectgroep Zwembad” en zijn deze al apart gebudgetteerd of worden deze kosten alsnog meegenomen in het bovengenoemde kredietvoorstel? Kunt u de raad dit toelichten? Zo ja, wanneer en op welke wijze wordt de raad hierover geïnformeerd? Zo nee, waarom niet.

3. Is bij u bekend dat SBGV tijdens een overleg met de projectgroep is geadviseerd om zelfstandig verder te operen en “voor eigen budget” te gaan en wat is uw mening hierover? Waarom zijn zij in eerste instantie meegenomen in deze projectgroep? Bent u net als het CDA ook van mening dat een gezamenlijk optreden in de projectgroep Zwembad een logisch gevolg is en kunt u uw mening toelichten?

4. Wat is volgens u de meest logische oplossing om te komen tot een breed draagvlak voor een duurzaam zwembad op lange termijn?

5. Bent u het met ons eens dat SBGV niet te vergelijken is met de zwemverenigingen en dat zij expliciet de buitenbaden en de bijbehorende faciliteiten willen blijven exploiteren? Tevens dat de nieuwbouw hoogstwaarschijnlijk op een deel van de faciliteiten geplaatst gaat worden, nu in beheer van SBGV en dat dit een grote impact zal hebben op de toekomstige exploitatie van GBGV? Hoe staat u hier tegenover als College?

6. Welke kansen ziet het College in de combinatie met binnenbaden, buitenbaden én een vitaliteitspark?

7. Hoe is uw visie t.o.v. het toekomstig Bestuur van het nieuwe te realiseren zwembad en welke rol gaat u als Gemeente hierin spelen?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.