08 mei 2021

Raadslid Miriam Dückers stelt vragen over de jeugdzorg in Venlo n.a.v. de problemen en kritische geluiden

Afgelopen vrijdag zat ons raadslid Miriam Dückers bij nedinsco plein op omroep Venlo. Hier sprak zij over de gebreken in de jeugdzorg in Venlo. Eerder stelde Miriam ook al de volgende schriftelijke vragen over dit onderwerp:

 

Geachte College,

Op 3 mei jl. vernamen we tot onze grote verbazing via Omroep Venlo het nieuwsbericht: “Jeugdzorg in Venlo: steeds meer problemen en kritiek.” In dit bericht wordt gesproken over lange wachttijden, beperkte contractkeuzes en moeizame communicatie en gesteld dat met de nieuwe aanbestedingen in het vooruitzicht er flink wat problemen zijn met jeugdzorg in de gemeente Venlo. Na onderzoek door Omroep Venlo wordt aangegeven dat cliënten te lang moeten wachten op hulp. In de eerste fase is een gesprek bij de gemeente vaak op korte termijn mogelijk, maar vervolgens duurt het maanden voordat het zorgtraject daadwerkelijk van start gaat. Dit probleem gaat gepaard met moeizame communicatie, waardoor ouders kampen met onzekerheid en stress. De PGB Werkgroep stelt dat interne chaos bij de gemeente de basis is van de problemen. 'De ambtenaren wijzen allemaal met een vinger naar elkaar en de dossiervorming is vaak ondermaats in de complexe gevallen. Dat zijn allemaal dingen waardoor de mensen met de problemen blijven’. 'De gemeente moet meer doen met alle specialistische begeleiders die er in Venlo zijn. Er wordt nu gekozen voor de grotere zorgaanbieders, maar die staan vaak te ver van de cliënt af'. De gemeente krijgt volgens het artikel ook de kritiek dat er fors bezuinigd zou worden op jeugdzorg. We lezen ook dat wethouder Frans Schatorjé dit ontkracht: 'We hebben de afgelopen jaren nul bezuinigd op jeugdzorg. Dat is een verkeerd beeld dat is ontstaan. Sterker nog, we leggen jaarlijks zo'n negen tot tien miljoen euro bij, omdat iedereen de mogelijkheid moet hebben om jeugdzorg te krijgen', stelt de wethouder in het nieuwsbericht. Ook de keuze voor grotere zorgaanbieders is volgens Schatorjé weloverwogen gemaakt. 'Door de focus te leggen op grotere aanbieders is het voor ons eenvoudiger om te monitoren en de kwaliteit te waarborgen.' Verder bevatte het artikel: De gemeente werkt sinds de vorige aanbesteding met vijftien zorgaanbieders. Vóór 2017 kon een cliënt nog terecht bij ruim vijf keer zoveel zorgaanbieders. Deze contractuele verdunning is volgens de begeleiders ten koste gegaan van de kwaliteit. Met de nieuwe aanbestedingen in het vooruitzicht hopen zij daarom op meer ruimte voor kleinere aanbieders. De gemeente zal echter ook vanaf 2022 weer kiezen voor een beperkt aantal zorgaanbieders. Net zoals vorige jaren is er plek voor zo'n vijftien tot twintig aanbieders. Aldus de inhoud van het nieuwsbericht. Het aantal klachten is de afgelopen jaren toegenomen, sinds de Gemeenten verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg, volgens de PGB werkgroep. Aldus de inhoud van het nieuwsbericht.
Het CDA heeft n.a.v. dit nieuwsbericht de volgende vragen aan het College:

1. Wat is uw mening over de inhoud van dit nieuwsbericht? Is er volgens u enige herkenning, zo ja op welk gebied? Zo nee, waarom niet? Op basis van welke redenen ontkracht u de in het nieuwbericht geuite kritiek?
2. Zijn er momenteel wachttijden? Zo ja, kunt u de raad z.s.m. informeren over de lengte van de wachttijden en de eventuele nadelige gevolgen hiervan?
3. Herkent u de genoemde ‘moeizame communicatie’? Op welke wijze heeft u verbeteringen aangebracht of gaat u deze nog aanbrengen o.a. nadat partijen w.o. het CDA hier regelmatig hun zorgen over hebben geuit tijdens politieke debatten?
4. Maakt u zich als College ook zorgen over de uitvoering van de Jeugdzorg voor de komende jaren en waarom wel/niet?
5. Wat is volgens u de reden waarom cliënten moeten wachten en het voorkomt dat het maanden duurt voordat een zorgtraject daadwerkelijk van start gaat? Waar loopt u als Gemeente tegenaan?
6. Op welke wijze worden casussen intern besproken en aangepakt om situaties waarin iets niet is goed gegaan, een volgende keer te voorkomen?
7. Hoe kan het dat uw ervaringen met grotere zorgaanbieders anders zijn dan de ervaringen van de cliënten en hun verwanten? Hoe gaat u dat voor de komende jaren monitoren en indien nodig verbeteren?
8. Wordt er daadwerkelijk fors bezuinigd op Jeugdzorg? Zo ja, waarom? Zo nee, hoe kan het dan dit zo wordt ervaren?
9. Heeft u de afgelopen jaren de cliënten en hun verwanten persoonlijk gevraagd naar hun ervaringen en op basis hiervan verbeteringen aangetroffen? Zo ja, op welke wijze en waar kunnen wij dit teruglezen? Zo nee, waarom niet?
10. U spreekt van een verkeerd beeld. Op welke termijn en welke manier gaat u dit beeld, dus uw visie, naar de buitenwereld goed uitleggen en indien nodig herstellen c.q. verbeteren?
11. U geeft aan, dat door de focus te leggen op grotere aanbieders, het eenvoudiger is om te monitoren en de kwaliteit te waarborgen. Kunt u ons en de cliënten/verwanten uitleggen waarom u dat vindt? Bent u het met ons eens dat dit niet ten koste mag gaan van passende zorg, maatwerk en keuzevrijheid?
12. Wat is uw visie m.b.t. meer ruimte en mogelijkheden ook voor kleinere aanbieders? Is er volgens u nog voldoende tijd om eventueel met de raad nieuwe mogelijkheden te overwegen en te onderzoeken?

Met vriendelijke groet,

 

Miriam Duckers

CDA Venlo

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.