19 november 2020

Schriftelijke vragen CDA-fractie Schutterij Sint Andreas Velden

Vandaag heeft Tom Verhaegh namens het CDA in Venlo vragen gesteld over het uitblijven van een geschikte locatie voor de Veldense schutterij en de gebrekkige communicatie met de gemeente. 

Sinds december 2017 is de schutterij van Velden op zoek naar een geschikte locatie voor de schutterij. De schutterij onderzoekt op verzoek van de gemeente verschillende mogelijkheden waaronder een locatie op de sportvelden van SV-Velden. Dit was op nadrukkelijk verzoek van de gemeente en dit heeft niet de voorkeur van de schutterij. Ook heeft de OLS-schuttersfederatie een rapport opgesteld over de beoogde landing op de sportvelden. De gemeente heeft toegezegd om voor augustus j.l. een collegevoorstel te maken, echter hebben zowel de Veldense schutterij alsook de OLS-schuttersfederatie niets meer van de gemeente vernomen. We gaan richting inmiddels hard richting de Kerst. Navraag leert dat de communicatie van de gemeente zeer moeizaam verloopt. Het CDA vindt dit een zeer teleurstellend proces en stelt de volgende vragen aan het college:

  1. Waarom wordt er niet gereageerd op mails van de schutterij?
  2. Waarom reageert de gemeente niet op het onderzoek van de schutterij?
  3. Wat is er zo moeilijk aan om een schutterij aan een geschikte locatie te helpen?
  4. Is de gemeente van plan om de schutterij serieus te helpen? Zo ja, wat gaat u wanneer doen, zo nee, waarom niet?

Graag zien wij de antwoorden binnen de gestelde termijn tegemoet.

Tom Verhaegh CDA Venlo

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.