27 oktober 2016

Vragen over Maas Koplopesproject

Naar aanleiding van vele meldingen van o.a  de inwonende burgers van Venlo heeft het CDA afgelopen woensdag vragen gesteld over het Koplopersproject. Vanuit het Rijk en het Waterschap zijn er grote plannen om Maas meer ruimte te geven. Het betreft op verschillende locaties o.a. dijkverleggingen en dijkverhogingen. 

Het CDA heeft gevraagd of het college van burgemeester en wethouders goed wilt communiceren met de betrokkenen. Tevens is er gevraagd naar de status van de plannen. Vragen als: "zijn er nog inspraakmogelijkheden , of is het plan al definitief besloten?"

Het college heeft het CDA voor nu gerust kunnen stellen. Er is toegezegd dat de gemeente pro-actief zal zijn in de communicatie naar de betrokkenen alsook naar de gemeenteraad. Verder zijn de plannen in een prille fase, dit wil zeggen dat er vooralsnog niets definitief besloten is. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.