Kees Nieuwenhuizen

Kandidaat #14

Naam: Kees Nieuwenhuizen
Leeftijd: 61 jaar
Woonplaats: Venlo
Beroep: Beleidsmedewerker

Wat is jouw levensmotto?
Gebruik al je talenten en doe dit met vallen en opstaan!

Hoe zie jij Venlo in 2022?
Vanuit de gemeente Venlo zullen er de komende 4 jaar geen opzienbarende veranderingen te verwachten zijn. Het investeringsniveau van de gemeente staat onder druk. Venlo zal ''de broekriem moeten aanhalen'' om financieel orde op zaken te stellen. En dat is niet de eerste keer. Wel moeten er voorwaarden gecreëerd worden om de ouderenzorg, jeugdzorg en gehandicaptenzorg (uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning) te verbeteren. De veiligheid en openbare orde (wijkgerichte aanpak) dient te worden gehandhaafd. De mogelijkheid om jongeren te huisvesten moet worden verruimd. In diverse kernen moeten economische activiteiten en werkgelegenheid worden behouden en gestimuleerd. Daarbij oog houdend voor natuur, milieu en de in te voeren criteria uit de Omgevingswet. Specifieke aandacht zal gevraagd worden voor de rivierverruiming van de Maas. Deze rivierverruiming zal direct gevolgen hebben voor de inwoners van diverse Maasdorpen.

Wat is jouw persoonlijk speerpunt?
- In het zorgdomein de uitvoering van wet- en regelgeving (Wmo) verbeteren, zodat iedere burger maatwerk krijgt. Extra aandacht voor mantelzorgers.
- Economische vooruitgang en werkgelegenheid behouden en stimuleren.
- Jongerenhuisvesting; meer woningen beschikbaar maken voor jongeren.
- Integer bestuur; waarbij de gemeente Venlo denkt in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden. De gemeente is er voor haar inwoners. Niet omgekeerd. Tenslotte: u telt mee!


Wat is jouw eerste gedachte als je wakker wordt?
Nieuwe kansen, nieuwe prijzen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.