Verkiezingsprogramma gemeenteraadsverkiezingen 2018

Basisuitgangspunt voor het CDA is een sterke samenleving met goede sociale verbanden in wijken en dorpen, waar we omkijken naar elkaar maar ook waar we eenieder de ruimte willen geven.

Geen betutteling. Wel eigen verantwoordelijkheid om er wat van te maken. Onze houding is dat wat goed is voor een ander, ook goed is voor jezelf. Maar dit wel in die volgorde.

Vanuit onze basisprincipes nemen we u in dit verkiezingsprogramma mee in een vijftal thema’s met onderwerpen die ons dagelijks leven raken. We kiezen ervoor om deze kort te beschrijven en vervolgens met een aantal concrete actiepunten te komen. Met gepaste trots presenteren wij u deze voornemens en nodig ik u uit dit programma aandachtig te lezen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.