Respectvol Samenleven

Beste inwoners van Venray,

Sinds enkele jaren kunnen we niet om Corona heen. Het vraagt veel van ons allemaal. In ons sociale leven merken wij hoe we elkaar missen als dichtbij even niet meer kan. In deze roerige tijden zien we veel tegenstelling, er wordt niet altijd naar elkaar geluisterd. Maatregelen raken individuen, gezinnen en jeugdigen, maar ook bedrijven en het verenigingsleven. Ons gedachtegoed is juist gebaseerd op verbinding, saamhorigheid, verantwoordelijkheid nemen en stabiliteit. In een land waar de tegenstellingen alleen maar groter worden en de maatschappelijke opgaven toenemen is er juist ruimte voor en behoefte aan ons christendemocratisch gedachtengoed.

Respectvol samenleven is de basis hoe wij als CDA Venray naar de samenleving kijken. In een sterke samenleving doen wij dingen samen en is een gemeente betrouwbaar, faciliterend en dienstbaar aan haar inwoners. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022 spreken wij opnieuw onze ambities en lef uit. Samen blijven wij werken aan onze leefomgeving met kwaliteiten en kansen voor iedereen.

Het CDA Venray heeft het afgelopen jaar een stormachtige periode doorgemaakt met het vertrek van onze wethouders. De bestuurlijke onrust nam toe nadat ook het vertrek van burgemeester Winants werd aangekondigd. Het afgelopen jaar heeft ons als betrokken en gepassioneerde CDA-leden erg geraakt. Uiteraard hebben wij gereflecteerd op ons eigen handelen en nemen wij dit mee naar de toekomst, die wij op stabiele wijze willen bouwen voor ons Venray. Wij blijven staan voor onze wortels in de samenleving. Uiteraard hoort daar maximale transparantie bij in het kader van integriteit. Wij gaan voor een fatsoenlijke politiek op basis van feiten. Niet de verschillen uitvergroten, maar juist het verschil maken. Niet tegen elkaar, maar met elkaar. Elkaar versterken in plaats van elkaar afzwakken. Gebaseerd op ruimte voor ieders ideeën, van wie of welke partij dan ook. Want wat goed is voor Venray, is goed voor ons allemaal. Dicht bij onze wortels, met respect voor iedereen en een positieve houding.

De afgelopen tijd hebben we als partij veel nieuwe leden mogen verwelkomen. Allemaal enthousiaste mensen die midden in de samenleving staan en de schouders eronder willen zetten. Daar ben ik trots op. Zelf werd ik lid van het CDA in de zomer van 2009. In die tijd zaten wij midden in de financiële crisis, de grootste economische crisis sinds de jaren ’30. Het was onze partij die mensen in alle onrust aansprak, mensen hoop gaf en een toekomstperspectief wist uit te dragen. Het CDA Venray gaat er opnieuw voor om de beste voor Venray te zijn en het beste uit ons zelf te halen. Gebaseerd op een rijke traditie van ons als gemeente en partij waarin we naar elkaar omzien, talenten waarmaken en de wereld mooier achterlaten.

Een appèl op ons allemaal, nog steeds actueel en van alle tijden.

In dit programma blikken wij met u terug op de zaken waar de afgelopen jaren het CDA aan heeft meegewerkt en waar wij verder op willen bouwen. Voorts lichten we onze speerpunten toe aan de hand van een aantal thema’s. Dit programma is een document waarin wij onze ambities aan u kenbaar maken. In de bijlage vindt u meer per thema waar het CDA Venray zich de komende vier jaar voor gaat inzetten.

Wij nodigen u uit samen met ons te bouwen aan een sterk, stabiel en respectvol Venray.

 

Anne Thielen

Lijsttrekker CDA Venray

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.