21 april 2021

Aan de slag met Citymarketing

Weert gaat aan de slag met Citymarketing. Tijdens de raadsvergadering van 14 april heeft de raad ingestemd met de nieuwe Citymarketingstrategie. Hiermee moet er een einde komen aan de vernippering van de vele verschillende campagnes en activiteiten en moet Weert met één mond gaan praten. Gedurende de afgelopen jaren zijn er ontzettend veel initiatieven geweest op het gebied van stadspromotie. Een groot deel van deze initiatieven kwam vanuit verschillende organisaties en dit gaf een heel divers beeld. Een nieuwe organisatie gaan aan de slag met een nieuwe Citymarketingstrategie.

Het is belangrijk om te onderstrepen dat Citymarketing betrekking heeft op de gehele gemeente Weert en op alles wat Weert te bieden heeft. Het is niet zo dat de strategie zich enkel richt op de binnenstad of juist het buitengebied. Via uitvoerig onderzoek is in kaart gebracht wat de waarden van Weert zijn en voor welke doelgroepen die waarden interessant zijn. De komende maanden wordt een organisatie opgetuigd die deze strategie tot uitvoering moet gaan brengen.

Het is prima dat de gemeente het initiatief neemt, maar uiteindelijk wordt Weert gemaakt door haar inwoners. De gemeente speelt op dit gebied slechts een zeer beperkte rol. Overleg en afstemming met ondernemers en andere partijen binnen de gemeente is daarom onmisbaar. Wanneer de nieuwe organisatie klaar is en de visie is verder uitgewerkt zal de raad opnieuw betrokken worden, om zo richting te blijven geven aan de koers die wordt gevaren. We zien het vervolg van deze uitwerking graag vertrouwen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.