17 december 2020

Actieplan energietransitie onrealistisch

Afgelopen maand presenteerde het college van B&W hun versie van het Actieplan bij de Weerter Routekaart Energietransitie. Een plan van 61 pagina’s en twee miljoen euro aan projecten, waar het college volgens de CDA-fractie de route kiest waarin Weert blijft hangen in het uitgeven van tonnen aan LED-lampen en extra ambtenaren. De fractie komt in januari met een actieplan dat wel uitgaat van een realistische kijk op de toekomst van Weert.

In juli 2020 stelde de gemeenteraad de Weerter Routekaart Energietransitie vast. Een visie waarbij Weert in 2040 het punt bereikt dat we energieneutraal zijn. De CDA-fractie is er voorstander van dat we in Weert dat punt van energieneutraliteit zo snel als realistisch mogelijk is bereiken. We willen die transitie laten gebeuren op een tempo dat onze inwoners, ondernemers en verenigingen kunnen bijhouden. Het is namelijk niet in het gemeentehuis waar de maatregelen genomen moeten worden, maar juist bij die inwoners, ondernemers en verenigingen.

In het door college van B&W gepresenteerde plan staan een groot aantal uitvoerende projecten, waarbij kunstobjecten en een handhaver die warmte-installaties in woningen gaat controleren een bijdrage moeten leveren aan de energietransitie in Weert. Het plan gaat uit van een toekomst waarbij Weertenaren hun auto allemaal laten staan en alle ruimte die nu wordt ingezet voor wegen verandert in groene oases. Dat is volgens de CDA-fractie geen realistisch beeld van Weert in de komende decennia.

Het CDA Weert wil een plan waarbij we, gezien de ambitie om in de komende decennia energieneutraal te worden, eerst de basis op orde krijgen. Dat betekent dat de gemeente Weert moet zorgen dat zij aan de wettelijke verplichtingen voldoet, dat de gemeente het goede voorbeeld geeft, dat er mogelijkheden ontstaan voor inwoners, ondernemers en verenigingen om de energietransitie op hun manier vorm te geven en dat we kunnen uitleggen waar we miljoenen aan gemeenschapsgeld in investeren. De CDA-fractie komt tijdens de raadsvergadering in januari met een actieplan dat wel uit gaat van een realistisch beeld over de toekomst van Weert.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.