14 maart 2019

CDA bezorgd over kap in IJzeren Man

De werkzaamheden in het bos van de IJzeren Man hebben tot veel negatieve reacties van bezoekers geleid. In de raadsvergadering van 13 maart heeft de CDA-fractie gevraagd om een verklaring. Wij willen de kwestie verder bespreken in de vergadering van de commissie Ruimte van 3 april.

De uitleg die het college geeft  is dat de bomen zijn opgeruimd die door de zware storm van vorig jaar schade hebben opgelopen. Volgens het persbericht van end januari ontstaan “met het weghalen van deze beschadigde bomen in een aantal percelen kleine open ruimtes”. In het najaar van 2019 zullen hier nieuwe bomen worden geplant. Zo vindt volgens het persbericht “verjonging van het bosgebied geleidelijk plaats”. De werkelijkheid is volgens veel bezoekers anders.

Verder is het het opmerkelijk dat nu een beheervisie voor de gemeentelijke bossen blijkt te bestaan. Dit plan uit 2015 vormt, in elk geval in theorie, de grondslag voor de werkzaamheden die in de IJzeren Man zijn uitgevoerd. Het plan is nooit bij de gemeenteraad terecht gekomen. Ook de natuurorganisaties kenden het niet. Er zijn meerdere opvattingen over het beheer van bossen. Wij willen het naar aanleiding van de werkzaamheden in de IJzeren Man in elk geval ook hebben over de vorm van beheer die de gemeente kiest. De natuurorganisaties moeten daarbij een inbreng kunnen hebben.

Pierre Sijben

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.