23 januari 2018

CDA dringt aan op evaluatie subsidiebeleid

In 2016 voerde de gemeente een grote bezuiniging door op de subsidies voor verenigingen. Het nieuwe subsidiebeleid zorgt voor problemen bij een aantal verenigingen die dubbel geraakt worden. Het CDA heeft hier al vaak aandacht voor gevraagd. De laatste keer beloofde het college van B&W een evaluatie van het beleid. Deze blijft uit en daarom dringt de CDA-fractie aan op een raadsvoorstel.

Fractievoorzitter Hendrik Stals: “Wij zien, mede naar aanleiding van de uitleg die de grote voetbalverenigingen eind oktober vorig jaar aan de raad hebben gegeven, twee bijzondere punten. Het eerste is dat een onevenredig groot deel van de bezuiniging ten laste is gekomen van de verenigingen die gebruik maken van de buitensportaccommodaties en het zwembad. Het tweede is dat verengingen niet alleen te maken krijgen met een forse huurverhoging voor hun accommodatie, maar ook met andere kostenstijgingen die zij niet of nauwelijks kunnen beïnvloeden. Bij de bezuiniging in 2016 is hiermee geen rekening gehouden.”

Stals: “Verenigingen zijn het cement van de samenleving. Hier ontmoeten mensen elkaar en creëren samen iets moois. Een groot deel van de Weerter inwoners is betrokken bij een of meerdere verenigingen.” De gemeente geeft nu wel weer geld uit voor nieuwe plannen en projecten. Er is naar onze mening dan ook ruimte voor een (gedeeltelijke) compensatie voor de bezuiniging.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.