22 december 2018

CDA kritisch over nieuw museum

De CDA-fractie heeft in de vergadering van de gemeenteraad van 19 december kritisch gereageerd op de hogere kosten van 1,4 miljoen euro voor het nieuwe museum in het oude stadhuis op de Markt. Wij zijn wel akkoord gegaan omdat een groot deel van het extra geld nodig is voor de restauratie van het gebouw, dat een waardevol monument  is, en niet voor het museum dat er in komt.

Een jaar geleden heeft de raad 4,1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het toekomstbestendig maken en renoveren van het oude stadhuis en de aanpassing ervan tot museum. Nu krijgt de raad te horen dat in die kostenraming onvoldoende rekening is gehouden met uitgesteld onderhoud en de renovatie. Dat zorgt voor twijfel, verbazing en ergernis.

 Maar we schieten er niets mee op om het onderhoud en de restauratie maar half te doen. We hebben bij de behandeling van het voorstel voor het extra krediet duidelijk gemaakt dat wij niet meer geld voor het museum willen uittrekken dan een jaar geleden afgesproken. De reden hiervoor is dat in het voorstel wordt gesproken over een eventuele doorgroei ten opzichte van de opzet waarvoor de raad een besluit heeft genomen. Ook hebben wij gesteld dat de messing wandbekleding op het achterste deel en de presentatieschermen in de gevels voor ons niet hoeven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.