20 december 2018

CDA neemt initiatief voor lagere OZB verenigingen en stichtingen

Verenigingen en stichtingen die eigenaar zijn van een gebouw zoals een clubaccommodatie of een gemeenschapshuis gaan hiervoor mogelijk een lagere OZB betalen. Het college van B&W bereidt hierover een voorstel aan de raad voor. De CDA-fractie heeft hiervoor in de raadsvergadering van 19 december een motie ingediend, die de steun van de hele raad kreeg.

De gebouwen van de verenigingen en stichtingen die een maatschappelijk doel behartigen worden nu op basis van de landelijke wetgeving belast met het tarief voor niet-woningen. De Tweede Kamer heeft, op initiatief van CDA-Kamerlid Omtzigt, door een wetswijziging de mogelijkheid geschapen om deze gebouwen te gelijk te stellen met woningen. Het OZB-tarief voor woningen is lager dan dat voor niet-woningen. Door de accommodaties te belasten als woning krijgt de vereniging of stichting die eigenaar is een voordeel.

De gemeenteraad besluit in de loop van het jaar over de OZB voor maatschappelijke gebouwen. Als deze wordt goedgekeurd gaat ze op 1 januari 2020 in.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.