19 november 2017

CDA-plan voor hulp voetbalclubs krijgt onvoldoende steun

De CDA-fractie heeft bij de behandeling van de gemeentebegroting 2018 voorgesteld om volgend jaar de huren voor de sportvelden en het zwembad niet te verhogen. Het voorstel kreeg steun van enkele fracties maar geen meerderheid omdat Weert Lokaal, VVD en SP tegenstemden.

Vorig jaar is besloten om de huren van de buitensportaccommodaties en het zwembad flink te verhogen. Dit als onderdeel van de toen noodzakelijke grote bezuinigingsoperatie. De verhoging zou verdeeld over twee jaar in 2017 en 2018 worden doorgevoerd. De gebruikers van deze accommodaties, onder andere de voetbalclubs en ZPC De Rog en de Reddingsbrigade Weert, werden zwaar getroffen in verhouding tot de andere verenigingen die te maken kregen met een verlaging van het subsidie.

De voetbalclubs hebben eind oktober in een bijeenkomst voor de gemeenteraad duidelijk gemaakt dat de huurverhoging voor de velden hen voor grote problemen stelt. De financiële positie van de gemeente is inmiddels flink is verbeterd. Gezien de informatie van de clubs hebben wij daarom geconcludeerd dat het beter is om de tweede stap van de huurverhoging niet te laten doorgaan. De clubs moeten nu wachten op een evaluatie van de gevolgen van de huurverhoging die het college laat uitvoeren. De uitkomsten zullen over enkele maanden beschikbaar zijn. Wij zullen dit nauwlettend blijven volgen en aandacht blijven vragen voor dit probleem.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.