15 november 2018

CDA steunt proef met vrijwillige vuurwerkvrije zones

De gemeenteraad heeft op 14 november een voorstel van de fractie Goubet-Duisters aangenomen over een proef met vrijwillige vuurwerkvrije zones tijdens de jaarwisseling. De CDA-fractie heeft het voorstel gesteund.

Bewoners kunnen onderling afspreken dat zij in hun straat of woongebied geen vuurwerk zullen afsteken. Het gebied waarvoor de afspraak geldt, kan worden aangeduid met bordjes die de gemeente levert. De gemeente heeft verder geen rol. Zij zal geen toezicht houden of handhaven.

Wij hebben geredeneerd: baat het niet, dan schaadt het niet. Her afsteken van vuurwerk is een traditie waar veel mensen plezier aan beleven. De overlast en het aantal incidenten in Weert zijn beperkt. Ingrijpen is niet nodig. Anderzijds is er een behoorlijk grote groep mensen die een voorkeur heeft voor geen vuurwerk. Als mensen van beide groepen onderling een afspraak willen maken,  is dat een mooi resultaat van onderlinge contacten. Het risico dat het tegengestelde gebeurt, dat er conflicten ontstaan, is volgens ons niet groot.

Ook zonder het besluit van de raad kunnen inwoners onderling een afspraak maken over een vuurwerkvrije zone. De meerwaarde van het besluit is dat de gemeente door de zone laat zien dat zij zich betrokken voelt. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.