24 juni 2020

CDA Weert benieuwd naar herontwikkeling Swinnen

De CDA-fractie heeft tijdens de raadscommissie Ruimte en Economie van dinsdag 23 juni gevraagd naar de stand van zaken rondom de herontwikkeling van de locatie Swinnen in de wijk Leuken. Begin deze maand is de vleesverwerker verhuisd naar Valkenswaard. Een positieve ontwikkeling, aangezien de overlast voor de wijk gedurende de afgelopen jaren flink is toegenomen.

De ontmanteling van het bedrijf is momenteel in volle gang en dit verloopt volgens planning. Het vertrek van Swinnen biedt nieuwe kansen voor dit deel van de wijk Leuken. Het CDA Weert wil graag weten hoe de vlag erbij hangt. N.a.v. onze vragen heeft het college aangegeven dat de gemeente in gesprek is met de Provincie Limburg en dat de gemeente hoopt een beroep te kunnen doen op een provinciale bijdrage. Voordat er een concreet plan op tafel komt te liggen gaat de gemeente in overleg met de omwonenden en de wijkraad. Dit zal naar verwachting na de zomer gaan gebeuren.

Foto: Weert de Gekste

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.