06 maart 2018

CDA Weert presenteert Verkiezingsprogramma

Wij zijn Weert. Dat is titel van ons nieuwe verkiezingsprogramma en onze slogan voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. En met wij bedoelen we alle Weertenaren. De kracht zit immers in onze samenleving en die maken we met elkaar. Iedereen heeft het recht om mee te doen en de plicht om bij te dragen. Jong en oud, man en vrouw, stad of dorp, samen zijn we Weert. Het CDA is dé partij die echt uitgaat van de kracht van de samenleving en niet alles overlaat aan de overheid of de markt. Waar mensen samen leven, wonen en werken en betrokken zijn bij hun stad, hun dorp, hun gezin, hun school, hun wijk, hun bedrijf en hun vereniging. Weert is zo’n samenleving en daar zijn we maar wat trots op!

Een greep uit onze plannen voor een beter Weert:

- De wijken en dorpen versterken
- Wijkcoördinatoren voor elke wijk en dorp
- Kwaliteit groenvoorziening verbeteren
- Maatschappelijke stage voor jongeren
- Begrijpelijke zorg dichter bij de mensen
- Bezoek binnenstad stimuleren: proef gratis parkeren in garages
- Een rechtvaardig subsidiebeleid en waarderingssubsidies
- Right to challenge en digitale participatie

In ons programma staan 5 thema’s centraal:

Sterke samenleving
Wij staan voor een sterke samenleving, waar iedereen zich veilig, thuis en beschermd voelt. Een samenleving waar respect en omzien naar elkaar de norm is. Daarbij kiezen we voor een politiek die de problemen aanpakt in plaats van uitvergroot.

Zorg voor elkaar
Goede zorg is voor ons een kwestie van beschaving. Wij willen dat ouderen en zieken nu de zorg krijgen die wij ook zouden willen als we later zelf zorg nodig hebben. Samen vormen we die samenleving waarin niemand aan zijn lot wordt overgelaten.

Eerlijke economie
In een eerlijke economie profiteert iedereen mee en zijn de spelregels gelijk. Een eerlijke economie is ook een duurzame economie, waar ondernemerschap loont en groei en bedrijvigheid de toekomst van onze kinderen versterkt in plaats van belast.

Familie en gezin
Thuis is daar, waar je weet dat er altijd iemand voor je klaar staat. Die aandacht en zorg voor elkaar maken een familie, gezin of relatie een van de waardevolste dingen in het leven.

Waarden en tradities
Onze waarden en tradities zorgen voor verbinding en herkenning. Ze maken ons tot wie we zijn. Daarom zijn ze het waard om te beschermen en door te geven via opvoeding en onderwijs.

Verkiezingsprogramma CDA Weert 2018-2022

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.