15 juni 2020

CDA Weert wil alsnog weten waaraan COA-geld besteed is

Op 7 januari, enkele dagen voor de publicaties in De Limbuger over de burgemeester, heeft de CDA-fractie aan het college van B&W een reeks van 38 vragen gesteld over de besteding van het COA-geld. Die vragen zijn meegegeven aan bureau Berenschot voor zijn onderzoek naar de integriteit van de burgemeester. Berenschot heeft ze echter niet allemaal beantwoord. Het CDA heeft het college nu gevraagd om de zaken te onderzoeken die Berenschot buiten beschouwing heeft gelaten (klik hier om de brief te lezen). Het gaat om de besteding van het COA-geld. Op papier is het uitgegeven aan projecten voor de opvang en integratie van vluchtelingen en asielzoekers. Daar is het voor bedoeld. Bij een deel van de projecten is er echter twijfel of het geld niet voor andere dingen is besteed. Berenschot noemt dit wel terloops: enkele personen die het bureau gesproken heeft zeggen dat vluchtelingen en asielzoekers bij sommige projecten “er met de haren bij zijn gesleept” om een bijdrage uit het COA-geld te kunnen geven. Wij willen dat dit wordt uitgezocht. De raad moet het weten. De inwoners van Weert hebben er recht op om het te weten.

Berenschot heeft alleen de gedragingen van de burgemeester onderzocht, niet de projecten die geld hebben gekregen. Het bureau heeft geconcludeerd dat de burgemeester niet bevoegd was om bijdragen te geven. Ook had hij volgens het bureau geen subsidie uit het COA-geld mogen geven aan een stichting waarvan hij voorzitter is, zelfs als hij de bevoegdheid had gehad om bijdragen toe te kennen. Naar aanleiding van het rapport van Berenschot heeft de gemeenteraad het vertrouwen in de burgemeester opgezegd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.