19 april 2021

Geen maatregelen tegen autogebruik

De gemeente Weert gaat de komende jaren geen maatregelen nemen die het autogebruik moeten beperken. Een meerderheid van de gemeenteraad, waaronder het CDA, heeft op 14 april besloten om het Mobiliteitsplan Weert 2030 voor kennisgeving aan te nemen. Een van de doelen van dit plan is om op de wat langere termijn het autogebruik te beperken. Het voorstel van het college van B&W was om het mobiliteitsplan vast te stellen. Door het voor kennisgeving aan te nemen heeft de raad een groot voorbehoud gemaakt. Eventuele plannen zullen opnieuw aan de raad moeten worden voorgelegd.

De voorgestelde beperking van het autogebruik heeft meerdere redenen. Een belangrijke reden is de wens om het energieverbruik (gebruik van fossiele brandstoffen) te verminderen omdat Weert in 2040 energieneutraal wil zijn. Wij zijn het helemaal eens met de eisen die het landelijk klimaatakkoord stelt aan de vermindering van het energieverbruik. In samenwerking met de andere gemeenten in Noord- en Midden-Limburg worden daarvoor maatregelen genomen. Weert energieneutraal in 2040 gaat verder dan de landelijke eisen. Dat is op zich een goed streven. Maar het gaat ons te ver als de gemeente daarvoor maatregelen wil nemen die sterk ingrijpen in de vrijheid van de inwoners.

Wij gaan er overigens van uit dat het autogebruik in de toekomst zal veranderen. Technische ontwikkelingen en veranderingen in de samenleving zullen daarvoor zorgen. Extra maatregelen van de gemeente zijn daarvoor niet nodig.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.