06 juni 2021

Geen Ruimte-voor-Ruimte woning aan de Houtelingsweg

U rijdt de Diesterbaan op vanaf de Parklaan, u gaat het bruggetje bij de Lichtenberg voorbij en gaat dan direct rechts: De Houtelingsweg. U staat opeens in een prachtig landschap dat ver van de stad af lijkt te liggen. Groen, rust. Een onverharde weg leidt verder het gebied in. Het fluiten van de vogels valt meer op dan het geluid van de auto’s op de Diesterbaan. Een karakteristiek gebied, dat dankzij de ligging dichtbij de stad extra bijzonder is. Een nieuwe woning hier in de paardenwei zou misstaan. Het zou een grote aantasting zijn van het karakter en de kwaliteit van de omgeving. Die woning moest er wat het CDA betreft daarom niet komen en tijdens de raadsvergadering van 2 juni bleek dat een meerderheid van de raad gelukkig deze opvatting deelt.

De raad behandelde een voorstel van het college van B&W om aan de Houtelingsweg een ruimte-voor-ruimte-woning te bouwen. Dit zijn woningen op plaatsen, veelal mooie plekjes, waar normaal gesproken niet mag worden gebouwd. Een bedrijf van de Provincie Limburg koopt deze gronden op en verkoopt ze als bouwgrond. De winst wordt gebruikt om de vergoedingen te betalen die de provincie eerder heeft uitgekeerd voor de sloop van stallen. Deze constructie is nog verdedigbaar, al is er het principiële bezwaar dat voor het realiseren van deze financiële opbrengst wordt afgeweken van het reguliere beleid. De gemeente heeft gaandeweg aanvragen gekregen voor het bouwen van een ruimte-voor-ruimte woning op plaatsen waar deze bouw een grote aanslag zou zijn op de omgeving. Om deze reden heeft het CDA al langer kritiek op de regeling.

Het gaat zelfs zo ver dat men een mooie locatie in Weert kan uitzoeken en dat ruimte-voor-ruimte probeert te regelen dat er gebouwd mag worden. Dat gaat er bij ons niet in. Vorig jaar februari heeft de gemeenteraad voor het eerst, ook op initiatief van het CDA een aanvraag afgewezen. Deze was voor een woning aan de Mollenakkersteeg, bij de Moeselpeel. De afwijzing van het voorstel over de Houtelingsweg dankzij een door het CDA opgesteld amendement, is een logisch vervolg daarop.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.