15 maart 2019

Gemeenteraad komt omwonenden nieuw Kwintet tegemoet

De gemeenteraad heeft op 13 maart besloten dat het nieuwe wijkcentrum Kwintet in basisschool De Burcht aan Annendaal een parkeerplaats aan de Burcht krijgt. Door de aanleg van deze parkeerplaats hoeven bezoekers niet in de straten rond het wijkgebouw te parkeren. Het CDA heeft het initiatief genomen voor deze oplossing. Ons voorstel werd na een flinke discussie door de hele raad gesteund.

De omwonenden hadden in twee informatiebijeenkomsten en een commissievergadering veel kritiek geuit op het voorstel van het college van B&W voor de verhuizing van het Kwintet van de Boshoverweg naar de lokalen van de basisschool De Burcht. Hun grootste bezwaar was de overlast door een toename van het autoverkeer en van parkeren in de aangrenzende woonstraten. Die zijn ingericht als woonerf. Wij hebben goed geluisterd naar de inbreng van de bewoners. Onze conclusie was dat meer verkeer en parkeren van bezoekers van het wijkcentrum niet passen bij de inrichting van de straten.

De verhuizing van het Kwintet naar de Burcht vinden wij een goede zaak. Het krijgt daar een nieuwe kans en er kan een samenwerking met de basisschool ontstaan. Ook ontstaat er door de verhuizing aan de Boshoverweg ruimte voor de gewenste uitbreiding van het winkelcentrum. De vestiging het Kwintet aan de Burcht is tijdelijk. De komende jaren wordt een plan voorbereid voor een nieuwe basisschool voor Boshoven in combinatie met een wijkaccommodatie. Die school zal de drie bestaande scholen vervangen. Wij zien dit plan als een goede investering voor de leefbaarheid van Boshoven.

Thamara Winters

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.