14 december 2017

Gemeenteraad wil geen taurosrunderen in Laurabossen

De overgrote meerderheid van de gemeenteraad van Weert wil niet dat er taurosrunderen in de Laurabossen komen. Deze mening van de raad is uit de behandeling van een motie over de runderen gekomen. De CDA-fractie had die motie ingediend. De raad verwacht dat mensen uit de Laurabossen zullen wegblijven als de taurosrunderen er rondlopen. Dit is gebaseerd op de ervaringen in Stramproy en Altweerterheide, waar de dieren nu zijn. De Laurabossen zijn een belangrijk recreatiegebied. De raad wil het gebied aantrekkelijk houden voor recreanten.

Hoewel de raad dus geen taurosrunderen in de Laurabossen wil, kreeg de motie van het CDA geen meerderheid. Behalve een uitspraak over de Laurabossen bevatte de motie de opdracht aan het college om Natuurmonumenten geen toestemming te geven voor de aanleg van veeroosters in de Pruiskesweg. Natuurmonumenten heeft hiervoor een vergunning aangevraagd. Het is niet bekend waarom Natuurmonumenten de roosters wil aanleggen, maar eerder heeft natuurorganisatie ARK hetzelfde plan gehad met het doel een groter leefgebied voor de taurosrunderen te maken. Het college heeft gesteld dat op juridische gronden toestemming voor de aanleg van de roosters niet kan worden geweigerd. Een meerderheid van de raad volgde deze mening.  

Het college van B&W zal de uitspraak van de raad over de Laurabossen inbrengen in overleg met Natuurmonumenten, de beheerder van de Laurabossen. Het is nog niet duidelijk welk effect de uitspraak van de raad heeft.

De CDA-fractie blijft deze kwestie kritisch volgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.