10 juli 2020

Heijmans wederom teleurstellend…

Op 3 juni j.l. heeft de gemeenteraad van Weert het vertrouwen in burgemeester Jos Heijmans opgezegd. De aanleiding was de uitkomst van het integriteitsonderzoek van bureau Berenschot, waaruit o.a. is gebleken dat de burgemeester geld zonder mandaat heeft uitgegeven en dat hij meerdere malen zelfstandig grote bedragen heeft toegekend aan een stichting waar hij zelf voorzitter van is. Inmiddels is ook duidelijk geworden dat een klein clubje intimi rond Heijmans van dit geld heeft geprofiteerd. De conclusie was en is duidelijk: De meerderheid van de raad wil zo snel mogelijk af van Jos Heijmans.

Op 18 juni heeft dhr. Heijmans zelf een verzoek tot ontslag ingediend bij de minister. Dit ontslag is hem op 26 juni verleend. Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat dhr. Heijmans het overduidelijke signaal van de raad heeft opgepakt en de consequenties van de motie van wantrouwen heeft aanvaard. Echter, zonder enig overleg met de raad heeft dhr. Heijmans zelf bepaald wanneer hij met ontslag gaat, namelijk pas per 1 oktober 2020. Dat is bijna vier maanden na de dag waarop de raad het vertrouwen in hem heeft opgezegd.

Heijmans heeft in al zijn betogen aangegeven het beste voor te hebben met Weert maar dat blijkt toch anders te zijn. Zijn eenzijdige keuze voor deze lange (betaalde) periode tussen de aangenomen motie van wantrouwen en de aangevraagde ontslagdatum getuigt van een gebrek aan respect voor de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan, is wederom teleurstellend en een bevestiging dat het goed is dat we afscheid van hem hebben genomen.

Foto: Weert de Gekste

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.