08 juli 2018

Kleine stap vooruit voor woningbouw kerkdorpen

Bij de behandeling van het bestemmingsplan “Altweerterheide, Laar, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy” in de raadsvergadering van 28 juni was de woningbouw het belangrijkste punt van discussie. Mede op initiatief van de CDA-fractie heeft de raad een positieve uitspraak gedaan over de woningbouw, maar het resultaat is minder dan wij hadden gehoopt.

Onze inzet was dat de gemeente direct een actieve rol moet gaan spelen bij de ontwikkeling van woningbouwplannen voor de kerkdorpen. Die is er nu niet. Het college wou die actieve rol ook wel, maar pas na de vaststelling van het nieuwe woningbouwprogramma voor Midden-Limburg. Daar moeten we naar verwachting nog een klein jaar op wachten. Ook voor andere fracties was deze termijn te lang. De discussie mondde uit in de uitspraak van de gehele raad dat het college voor het eind van het jaar een plan van aanpak voor de woningbouw op de kerkdorpen moet voorleggen.

Verder is tegen onze zin in het nieuwe bestemmingsplan de aanwijzing van gebieden in Altweerterheide, Laar, Stramproy en Swartbroek als mogelijk nieuw woongebied geschrapt. Deze gebieden zijn al lang geleden aangewezen als mogelijke locaties voor woningbouw. Het voorstel van CDA en DUS Weert om de aanwijzing te handhaven kreeg alleen steun van een SP-raadslid. Het schrappen van de aanwijzing betekent niet dat de gebieden niet meer in aanmerking kunnen komen voor woningbouw. Maar wij vinden het een verkeerd signaal, zeker in combinatie met het ontbreken van een actieve rol van de gemeente voor de ontwikkeling van bouwplannen. 

In december zien we verder.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.