23 november 2020

Meer duidelijkheid over besteding COA-gelden nodig

Er komt geen vervolgonderzoek van de gemeenteraad naar de besteding van de COA-gelden. De reden is dat de fracties uit de raad het niet eens zijn kunnen worden over de opdracht voor het vervolgonderzoek. In de vergadering van 9 juli had een grote meerderheid van de raad in een motie uitgesproken dat een nader onderzoek nodig was. De CDA-fractie vindt dat er over een aantal punten nog opheldering moet komen.

Het onderzoek zou een vervolg moeten zijn op het rapport van bureau Berenschot naar de handelwijze van burgemeester Heijmans bij de uitgaven uit het geld dat de gemeente van het rijk kreeg omdat er een asielzoekerscentrum is, de zogenoemde COA-gelden. Dat onderzoek was voor de gemeenteraad aanleiding om het vertrouwen in burgemeester Heijmans op te zeggen. In de vergadering van 3 juni werd een motie van wantrouwen tegen hem aangenomen.

Het rapport van Berenschot heeft naar de mening van de CDA-fractie op een aantal punten onvoldoende duidelijkheid gebracht. Het CDA heeft in januari van dit jaar een lijst van bijna veertig vragen over de besteding van de COA-gelden ingediend. Het rapport van Berenschot geeft op een deel van deze vragen geen antwoord. Daarom was het CDA in juli voorstander van een vervolgonderzoek.

De fracties hebben afgesproken dat de vragen over de COA-gelden de zij nog hebben kunnen indienen bij het college van B&W. Het college zal erop reageren. Het CDA zal binnenkort een reeks vragen indienen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.