16 december 2020

Meer parkeerplaatsen bij Blauwe Meertje

In 2021 komen er meer parkeerplaatsen bij het blauwe meertje. De gevaarlijke situatie met veel geparkeerde auto’s op de Herenvennenweg de er de afgelopen jaren op drukke dagen was, zal dan niet meer voorkomen. De CDA-fractie heeft in de raadsvergadering van 15 december ingestemd met de overeenkomst over de aanleg van de parkeerplaatsen die het college met eigenaar CZW van de zwemplas heeft gemaakt.

Wij zijn blij met de extra parkeerplaatsen. Toch hebben wij een paar kritische opmerkingen gemaakt. Een deel van de parkeerplaatsen komt op een terrein aan de Herenvennenweg dat eerder is aangewezen als natuur. Een ander deel, achter de Heihuisweg, komt op grond die een agrarische bestemming heeft. CZW wil hier een recreatieve functie en de parkeerplaatsen passen daarbij, maar de raad heeft nog geen besluit genomen over het plan daarvoor. Sterker nog, CZW heeft nog altijd geen plan ingediend. Een andere oplossing voor extra parkeerplaatsen is er echter niet en de parkeerplaatsen zijn naar onze mening echt nodig. De oorzaak van het probleem ligt in het verleden. Bij het begin van de ontgronding is afgesproken dat de waterplas en het omliggende gebied natuur zouden worden. Enkele jaren geleden is er voor gekozen om de waterplas te gebruiken als zwemwater. Over de gevolgen daarvan is toen onvoldoende doorgedacht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.